Skip to main content
 

Amdanon ni

Mae Chwaraeon RhCT yn rhan o garfan Gwasanaethau Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n ymrwymo i helpu trigolion Rhondda Cynon Taf i fod yn fwy iach ac yn heini.

Rydyn ni'n datblygu cyfleoedd ymarfer corff lleol, cynhwysol a diogel mewn partneriaeth â chyfleusterau, clybiau chwaraeon, sefydliadau cymunedol, busnesau, ysgolion a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Impact-report-2023-24jpg
Sport RCT Impact Report 2023 WELSH_Page_01

 

Ein Gwaith

Rydyn ni'n arddangos cipolwg o effaith ein gwaith gan ddefnyddio astudiaethau achos ysgrifenedig a fideo. Gwasgwch yma i weld rhai o'r prosiectau rydyn ni wedi'u cyflawni. 

Tystebau

Rydyn ni'n gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid lleol a chenedlaethol. Mae'r partneriaethau yma'n hanfodol ar gyfer llwyddiant ein prosiectau. Cliciwch yma i ddarllen dyfyniadau gan rai o'n partneriaid allweddol. 

 

Sbotolau Chwaraeon Rhondda Cynon Taf

Unwaith y mis, rydyn ni’n tynnu sylw at ysgolion, clybiau chwaraeon, grwpiau cymunedol a phrosiectau gwych sy'n annog mwy o bobl i fod yn fwy heini ledled Rhondda Cynon Taf yn rhan o’n hymgyrch Sbotolau Chwaraeon RhCT. Gwasgwch yma i weld Neuadd Enwogion Chwaraeon Rhondda Cynon Taf. 

Y Garfan

Mae modd i chi weld aelodau o’n carfan a'u manylion cyswllt isod. 

Chwaraeon Rhondda Cynon Taf,
Canolfan Chwaraeon Abercynon,
Parc Abercynon,
Abercynon,
CF45 4UY

Gavin Bennett

Gavin Bennett

Rheolwr Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol 
gavin.r.bennett@rctcbc.gov.uk
01443 562202

Carly Jones

Carly Jones

Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol 
carly.e.jones@rctcbc.gov.uk
07881 268183

Jodie James

Jodie James

Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol 
jodie.james@rctcbc.gov.uk

Rachel Davies

Rachel Davies

Arweinydd Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 
rachel.c.davies@rctcbc.gov.uk
07384 537288

Richard Webb

Richard Webb

Arweinydd Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol 
richard.g.webb@rctcbc.gov.uk
07384 910473

Sam Friend

Sam Friend

Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 
sam.d.friend@rctcbc.gov.uk
07385 034170

Scott Woodford

Scott Woodford

Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol 
scott.woodford@rctcbc.gov.uk
07881 268185

Alisha Knapp

Alisha Knapp

Arweinydd Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol
alisha.j.knapp@rctcbc.gov.uk
07385 401956

Nick Voleinik

Nick Voleinik

Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol
nick.voleinik@rctcbc.gov.uk
07384 537289

 

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas