Skip to main content
 

Cystadleuaeth Chwaraeon RhCT

Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth ar Facebook

1. Mae'r gystadleuaeth yn agor am 08:00 ar 06/01/20 ac yn cau am 12:59 ar 13/01/20

2. Mae'r gystadleuaeth ar agor i drigolion Rhondda Cynon Taf sy'n 16 oed neu'n hŷn. 

3. Does dim rhaid talu i gystadlu. 

4. I gystadlu ewch i www.facebook.com/sportrct, hoffwch dudalen Facebook Chwaraeon RhCT a rhannwch y neges gystadlu berthnasol

5. Dim ond unwaith y caiff pob person gystadlu

6. Bydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar 13/01/20 

7. Bydd yr enillydd yn ennill Aelodaeth Hamdden am Oes am ddim am fis cyfan. 

8. Mae modd defnyddio'r aelodaeth yma ym mhob un o'r 9 Canolfan Hamdden yn RhCT (Canolfan Hamdden Sobell, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen, Canolfan Chwaraeon Llanilltud Faerdref, Canolfan Hamdden Llantrisant, Canolfan Hamdden Tonyrefail, Pwll Nofio Bronwydd, Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach a Chanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda). Mynediad diderfyn i'r gampfa (gan gynnwys sesiwn ymsefydlu), nofio (gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff yn y dŵr), dosbarthiadau ffitrwydd, trefnu sesiynau ar gwrt chwaraeon dan do a sesiynau ystafelloedd iechyd.

9. Bydd yr aelodaeth yn dechrau o'r diwrnod cyntaf y byddwch chi'n defnyddio'r cerdyn ac yn para am fis. Rhaid defnyddio'r cerdyn erbyn 31 Ionawr 2020. 

10. Byddwn ni'n dweud wrth yr enillydd lle a phryd mae modd iddo gasglu'r wobr. 

11. Rydyn ni'n ystyried eich bod chi'n derbyn y Telerau a'r Amodau os ydych chi'n cystadlu yn y gystadleuaeth yma.

12. Dydy Facebook ddim yn hyrwyddo, cymeradwyo, gweinyddu na'n noddi'r hysbysiad yma mewn unrhyw ffordd

 

Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth ar Twitter 

1. Mae'r gystadleuaeth yn agor am 08:00 ar 06/01/20 ac yn cau am 12:59 ar 13/01/20

2. Mae'r gystadleuaeth ar agor i drigolion Rhondda Cynon Taf sy'n 16 oed neu'n hŷn. 

3. Does dim rhaid talu i gystadlu. 

4. I gystadlu yn y gystadleuaeth yma ewch i www.twitter.com/sportrct, dilynwch gyfrif Twitter Chwaraeon RhCT ac ail-drydarwch y neges sy'n son am y gystadleuaeth

5. Dim ond unwaith y caiff pob person gystadlu

6. Bydd un enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar 13/01/20 a bydd rhywun yn cysylltu â'r enillydd trwy neges uniongyrchol ar Twitter

7. Bydd yr enillydd yn ennill Aelodaeth Hamdden am Oes am ddim am fis cyfan. 

8. Mae modd defnyddio'r aelodaeth yma ym mhob un o'r 9 Canolfan Hamdden yn RhCT (Canolfan Hamdden Sobell, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen, Canolfan Chwaraeon Llanilltud Faerdref, Canolfan Hamdden Llantrisant, Canolfan Hamdden Tonyrefail, Pwll Nofio Bronwydd, Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach a Chanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda). Mynediad diderfyn i'r gampfa (gan gynnwys sesiwn ymsefydlu), nofio (gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff yn y dŵr), dosbarthiadau ffitrwydd, trefnu sesiynau ar gwrt chwaraeon dan do a sesiynau ystafelloedd iechyd.

9. Bydd yr aelodaeth yn dechrau o'r diwrnod cyntaf y byddwch chi'n defnyddio'r cerdyn ac yn para am fis. Rhaid defnyddio'r cerdyn erbyn 31 Ionawr 2020. 

10. Byddwn ni'n dweud wrth yr enillydd lle a phryd mae modd iddo gasglu'r wobr. 

11. Rydyn ni'n ystyried eich bod chi'n derbyn y Telerau a'r Amodau os ydych chi'n cystadlu yn y gystadleuaeth yma.

12. Dydy Twitter ddim yn hyrwyddo, cymeradwyo, gweinyddu na'n noddi'r hysbysiad yma mewn unrhyw ffordd

 

Telerau ac Amodau'r gystadleu 

1. Mae'r gystadleuaeth yn agor am 08:00 ar 06/01/20 ac yn cau am 12:59 ar 13/01/20

2. Mae'r gystadleuaeth ar agor i drigolion Rhondda Cynon Taf sy'n 16 oed neu'n hŷn. 

3. Does dim rhaid talu i gystadlu. 

4. I gystadlu yn y gystadleuaeth yma ewch i www.instagram.com/sportrct, dilynwch gyfrif Instagram Chwaraeon RhCT, hoffwch y neges am y gystadleuaeth berthnasol a gwnewch sylw gan dagio 3 ffrind

5. Dim ond unwaith y caiff pob person gystadlu

6. Bydd un enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar 13/01/20 a byddwn yn cysylltu â'r enillydd trwy neges uniongyrchol ar Instagram

 

7. Bydd yr enillydd yn ennill Aelodaeth Hamdden am Oes am ddim am fis cyfan. 

8. Mae modd defnyddio'r aelodaeth yma ym mhob un o'r 9 Canolfan Hamdden yn RhCT (Canolfan Hamdden Sobell, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen, Canolfan Chwaraeon Llanilltud Faerdref, Canolfan Hamdden Llantrisant, Canolfan Hamdden Tonyrefail, Pwll Nofio Bronwydd, Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach a Chanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda). Mynediad diderfyn i'r gampfa (gan gynnwys sesiwn ymsefydlu), nofio (gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff yn y dŵr), dosbarthiadau ffitrwydd, trefnu sesiynau ar gwrt chwaraeon dan do a sesiynau ystafelloedd iechyd.

9. Bydd yr aelodaeth yn dechrau o'r diwrnod cyntaf y byddwch chi'n defnyddio'r cerdyn ac yn para am fis. Rhaid defnyddio'r cerdyn erbyn 31 Ionawr 2020. 

10. Byddwn ni'n dweud wrth yr enillydd lle a phryd mae modd iddo gasglu'r wobr. 

11. Rydyn ni'n ystyried eich bod chi'n derbyn y Telerau a'r Amodau os ydych chi'n cystadlu yn y gystadleuaeth yma.

 

12. Dydy Instagram ddim yn hyrwyddo, cymeradwyo, gweinyddu na'n noddi'r hysbysiad yma mewn unrhyw ffordd

 
 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas