Skip to main content
 

Pam fod Ffordd o Fyw Llesol yn bwysig?

Mae modd i weithgaredd corfforol wella'ch iechyd a lleihau'r perygl o gael nifer o glefydau. Mae buddion iechyd uniongyrchol a hirdymor i weithgaredd corfforol. Mae modd i ansawdd eich bywyd wella drwy weithgaredd corfforol. Yn ogystal â bod yn fuddiol i'ch iechyd corfforol, mae llawer o ymchwil hefyd yn dangos bod modd i weithgaredd corfforol ddylanwadu'n bositif ar eich iechyd meddwl. 

    

 

    
 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas