Skip to main content
 

Pam fod Ffordd o Fyw Llesol yn bwysig?

Mae modd i weithgaredd corfforol wella'ch iechyd a lleihau'r perygl o gael nifer o glefydau. Mae buddion iechyd uniongyrchol a hirdymor i weithgaredd corfforol. Mae modd i ansawdd eich bywyd wella drwy weithgaredd corfforol. Yn ogystal â bod yn fuddiol i'ch iechyd corfforol, mae llawer o ymchwil hefyd yn dangos bod modd i weithgaredd corfforol ddylanwadu'n bositif ar eich iechyd meddwl. 

Rydyn ni wedi creu cyfres o daflenni addysgol. Rhagor o wybodaeth isod: 

Sport-RCT-Education-MENTAL-HEALTH-WLSH

Sport-RCT-Education-WALKING-WLSH

 

Sport-RCT-Education-ACTIVE-CHILDREN-WLSH

 
Facebook-logo
Twitter
Instas