Skip to main content
 

Ieuenctid (11-16 oed)

Clybiau Chwaraeon Cymunedol

Mae dros 300 o glybiau chwaraeon yn Rhondda Cynon Taf. Mae mwyafrif y clybiau hyn yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc 11-16 oed. Rydyn ni'n gweithio gyda'r clybiau hyn i sicrhau eu bod yn darparu gweithgareddau hwyl, diogel a chynhwysol i blant.

CLICIWCH YMA i weld ein Map Clybiau Chwaraeon a dod o hyd i glybiau chwaraeon yn eich ardal chi.

 

Clybiau chwaraeon ysgolion uwchradd

Rydyn ni'n cynorthwyo ysgolion uwchradd i ddatblygu clybiau allgyrsiol yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol. Mae gan fwyafrif yr ysgolion uwchradd amserlenni clybiau sy'n newid bob tymor. Mae'r clybiau hyn yn ffordd wych o roi cynnig ar chwaraeon newydd a dysgu sgiliau newydd. Siaradwch â'r Adran Addysg Gorfforol am fanylion llawn.

 

Prosiectau Chwaraeon RhCT / Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol

Trwy gydol y flwyddyn rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o chwaraeon wedi'u hanelu at bobl ifanc 11-16 oed. Mae'r prosiectau hyn yn cael eu datblygu a'u cyflawni mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Ar hyn o bryd mae'r sesiynau canlynol yn cael eu cyflwyno:

  • Huddle (Pêl-droed Merched) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn
  • Wicketz (Criced) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn

 

Mwy na Cherdyn

Mae Mwy na Cherdyn yn brosiect rydyn ni wedi'i ddatblygu i gynorthwyo pobl ifanc i ddelio â'r pwysau maen nhw'n eu hwynebu yn yr ysgol, yn enwedig o gwmpas amser arholiadau. Rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarfer corff fel ffordd i wella eu hiechyd a'u lles, ac i frwydro yn erbyn straen a phryder. Mae atgyfeiriadau yn cael eu gwneud i ni gan staff mewn ysgolion uwchradd, yna mae'r bobl ifanc yn cael cymorth a chefnogaeth i gael mynediad i'r gampfa neu ddosbarthiadau gweithgareddau yng nghanolfannau hamdden RhCT.

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas