Skip to main content
 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Cyfredol

Ar hyn o bryd rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi'r clybiau a sefydliadau cymunedol canlynol.

Enw'r clwb: Clwb pêl-droed i bobl anabl, RCT Tigers

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:
Hyfforddwyr

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Diwrnod/Amser: Dydd Sadwrn 10am-12.30pm

Enw'r clwb: Clwb pêl-fasged Tonyrefail Tigers

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:
Hyfforddwyr/ Rheoli

Lleoliad: Canolfan Hamdden Tonyrefail

Diwrnod/Amser: Dydd Llun 5pm-8pm a Dydd Gwener 5-7pm

Enw'r clwb: Parkrun Pontypridd

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:
Marsialiaid

Lleoliad: Parc Coffa Ynysangharad

Diwrnod/Amser: Bob dydd Sadwrn am 8.30am

Enw'r clwb: Parkrun Aberdâr

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:
Marsialiaid

Lleoliad: Parc Aberdâr

Diwrnod/Amser: Bob dydd Sadwrn am 8.30am

Enw'r clwb: Clwb Gymansteg All Stars

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:
Hyfforddwyr, Gweithwyr caffi

Lleoliad: All Stars Gymnastics Club, JR Business Centre, Nantgarw

Diwrnod/Amser: Gyda'r nos yn ystod yr wythnos a phenwythnosau yn ystod y dydd

Enw'r clwb: Clwb Rygbi Cilfynydd

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:
Hyfforddwyr

Lleoliad: Clwb Rygbi Cilfynydd

Diwrnod/Amser: Dydd Mercher 6-8pm, boreau Sul

Enw'r clwb: Clwb Athletau Cwm Rhondda

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:  Hyfforddwyr

Lleoliad: Trac Athletau Brenin Siôr V, Cwm Clydach

Diwrnod/Amser: Dydd Mawrth 6-8pm, dydd Iau 6-8pm

Enw'r clwb: Clwb Criced Abercynon

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:  Hyfforddwyr/ Dyfarnwr

Lleoliad: Y Parc Abercynon

Diwrnod/Amser: Dydd Sadwrn 1:00-7:00pm, Dydd Iau 6:00-7:00pm, Dydd Gwener 5:30-6:30pm

 

Enw'r clwb: Clwb Pêl-rwyd Llanilltud Faerdref 

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:  Hyfforddwyr

Lleoliad: Canolfan Garth Olwg

Diwrnod/Amser: Dydd Llun & Dydd Mawrth 5-9pm 

Enw'r clwb: Cwm Welfare Community Sports Club Limited

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen:
Hyfforddwyr, Ceidwad Tir, Glanhawyr, Glanhawyr a Gweinyddwyr

Lleoliad: Beddau

Diwrnod/Amser: Amryw ddyddiau ac amseroedd 

Enw'r clwb: Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Diwrnod/Amser: Amryw ddyddiau ac amseroedd

Enw'r clwb: Clwb Criced Llanilltud Faerdref

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr iau, cynorthwywyr Criced Iau ac Ysgrifennydd Gêm Iau

Lleoliad: Pentre'r Eglwys

Diwrnod/Amser: Amryw ddyddiau ac amseroedd

Enw'r clwb: Clwb Pêl-droed Penrhiwceiber

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Aberpennar

Diwrnod/Amser: Amryw ddyddiau ac amseroedd

Enw'r clwb: Clwb Criced Llanilltud Faerdref

Gwirfoddolwyr sydd eu handen: Rheolwr Cyfleuster

Lleoliad: Pentre'r Eglwys

Diwrnod/Amser: I'w drafod

Enw'r clwb: Clwb Nofio Pontypridd

Gwirfoddolwyr sydd eu handen: Swyddogion gan gynnwys amserwyr

Lleoliad: Achlysuron ledled De Cymru

Diwrnod/Amser: Yn amrywio gan ddibynnu ar argaeledd

Enw'r clwb: Clwb Pêl-rwyd Dare Valley Flyers

Gwirfoddolwyr sydd eu handen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Aberdâr

Diwrnod/Amser: Dydd Gwener 5.00-7.00pm

Ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Os yw un o'r cyfleoedd uchod o ddiddordeb i chi, anfonwch e-bost atom ni yn Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

Clybiau/Ysgolion

Os oes angen gwirfoddolwyr ar eich clwb chwaraeon neu ysgol ac os hoffech chi i ni eich rhestru llenwch y ffurflen yma.

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas