Skip to main content
 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Cyfredol

Ar hyn o bryd rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi'r clybiau a sefydliadau cymunedol canlynol.

Clwb Criced Abercynon           

Clwb Gymnasteg 'All Stars' - Nantgarw, CF15 7SR
-Dydd Llun - Dydd Gwener (16:00) a Dydd Sadwrn (bore)

Clwb Gymnasteg Cwm - Canolfan Chwaraeon Abercynon

'Parkrun' Aberdâr - Parc Aberdâr
-Swyddogion

Clwb Pêl-droed Pobl Anabl RCT Tigers - Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda
-Hyfforddwyr
-Dydd Sadwrn 10:00 - 13:00

Clwb Pêl-droed Ely Valley Juniors       

Clwb Basketball Pontypridd Panthers - Y Ddraenen Wen
-Hyfforddwyr (U12 - U18)
-Dydd Llun a Dydd Gwener

Grŵp Rhedeg 'Ferndale and Maerdy Fast Daps'  (Arweinwyr)

Clwb Rygbi Aberpennar - Plant Bach ac Iau (Dyfarnwyr Lefel 1)

Clwb Pêl-droed Clwb Bechgyn a Merched Pen-y-graig  

Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Porth     

Clwb Pêl-rwyd Rhydfelen - Iau

Clwb Rygbi Ystrad Rhondda (Hyfforddwyr a dyfarnwyr)

Clwb Pêl-droed Tref Pontypridd - Iau   

Clwb Pêl-rwyd Rhydfelen        

Clwb Rygbi Treherbert - Plant Bach ac Iau        

Clwb Pêl-droed Bryn-cae - Iau 

Clwb Hoci i Ferched Howardian

Clwb Pêl-droed Ferndale Athletic
-Hyfforddwyr ar gyfer plant o dan 9 oed

Cynon Valley Pals - Canolfan Hamdden Sobell
-Wyliau ysgol

 

Ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Cyn i chi ddechrau gweithio yn eich swydd wirfoddol, bydd angen i chi gofrestru fel Gwirfoddolwr Chwaraeon RhCT. Mae modd i chi wneud hynny yma.

Ydych chi wedi cofrestru'n barod? Os yw un o'r cyfleoedd uchod o ddiddordeb i chi, anfonwch e-bost atom ni yn Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk a dywedwch wrthym ni pa gyfle yr hoffech chi wirfoddoli ar ei gyfer. 

Clybiau/Ysgolion

Os oes angen gwirfoddolwyr ar eich clwb chwaraeon neu ysgol ac os hoffech chi i ni eich rhestru llenwch y ffurflen yma.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas