Skip to main content
 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Cyfredol

Ar hyn o bryd rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi'r clybiau a sefydliadau cymunedol canlynol.

Enw'r clwb: Clwb pêl-droed cerdded Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Trefnydd (hyfforddwr/canolwr (referee))

Lleoliad: Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Diwrnod/Amser: Dydd Llun a Dydd Gwener 6.30-7.30pm

Enw'r clwb: Clwb gymnasteg All Stars

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr cynorthwyol

Lleoliad: Nantgarw, CF15 7SR

Diwrnod/Amser: Yn ystod yr wythnos am 4pm ac ar fore Sadwrn

Enw'r clwb: PALS Cwm Cynon

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Arweinwyr chwarae

Lleoliad: Canolfan Hamdden Sobell

Diwrnod/Amser: Gwyliau ysgol

Enw'r clwb: Clwb pêl-fasged Pontypridd Panthers

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr (timau dan 12 oed-timau dan 18 oed)

Lleoliad: Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Diwrnod/Amser: Nos Lun a nos Wener

Enw'r clwb: Clwb pêl-droed i bobl anabl, RCT Tigers

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Diwrnod/Amser: Dydd Sadwrn 10am-1pm

Enw'r clwb: Parkrun Aberdâr

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Marsialiaid

Lleoliad: Parc Aberdâr

Diwrnod/Amser: Bob dydd Sadwrn am 8.30am

Enw'r clwb: Clwb pêl-rwyd Rhydyfelin

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Diwrnod/Amser: Dydd Mawrth 5.30pm-6.30pm

Enw'r clwb: Clwb rygbi merched Gilfach Goch

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Tyn y Bryn, Tonyrefail

Diwrnod/Amser: Dydd Iau 7.00pm-8.00pm

Enw'r clwb: "Rhino’s Rugby Hub"

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Llantwit Fardre

Diwrnod/Amser: Dydd Mercher a Dydd Sul

 

Enw'r clwb: Clwb pêl-fasged Tonyrefail Tigers

Gwirfoddolwyr sydd eu hangen: Hyfforddwyr

Lleoliad: Canolfan Hamdden Tonyrefail

Diwrnod/Amser: Dydd Llun 5pm-6pm a Dydd Gwener 6-7pm

 

Ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Cyn i chi ddechrau gweithio yn eich swydd wirfoddol, bydd angen i chi gofrestru fel Gwirfoddolwr Chwaraeon RhCT. Mae modd i chi wneud hynny yma.

Ydych chi wedi cofrestru'n barod? Os yw un o'r cyfleoedd uchod o ddiddordeb i chi, anfonwch e-bost atom ni yn Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk a dywedwch wrthym ni pa gyfle yr hoffech chi wirfoddoli ar ei gyfer. 

Clybiau/Ysgolion

Os oes angen gwirfoddolwyr ar eich clwb chwaraeon neu ysgol ac os hoffech chi i ni eich rhestru llenwch y ffurflen yma.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas