Skip to main content
 

Chwarae eich adborth rhan

 
  • Rydyn ni'n casglu'r wybodaeth bersonol isod i werthuso ein cyrsiau a'n gweithdai. Byddwn ni'n gofyn am fanylion cyswllt sy'n ein galluogi ni i gyfathrebu â chi yn y dyfodol. Os nad ydych chi eisiau i ni gysylltu â chi ynglŷn â sesiynau yn y dyfodol, fydd ddim angen i chi ddarparu manylion cyswllt.
  • A wnaeth y gweithdy/cwrs ddiwallu'ch disgwyliadau?
  • Sgôr y sesiwn: (1 = gwael, 5 = gwych)
  • Roedd y gweithdy wedi'i drefnu'n dda - gan gynnwys y broses cadw lle a'r wybodaeth cyn y cwrs
  • Roedd y lleoliad yn addas
  • Roedd y tiwtor yn wybodus, yn gymwynasgar ac roedd y cynnwys wedi'i gyflwyno'n dda
  • Bydd y gweithdy yn cefnogi ac yn ddefnyddiol / yn berthnasol i'm swydd
  • Sgôr cyffredinol y cwrs / gweithdy
 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas