Skip to main content
 

Cais Llysgenhadon Ifanc

 
  • Dy fanylion
    Rydyn ni'n casglu'r wybodaeth bersonol isod fel bod modd i ni gysylltu â ti mewn perthynas â dy gais i ddod yn llysgennad ifanc. Mae'n bosibl y byddwn ni'n cysylltu â ti drwy e-bost neu dros y ffôn. Bydd dy holl wybodaeth bersonol yn gwbl gyfrinachol. Os hoffet ti dynnu dy enw oddi ar ein cronfa ddata, mae modd gwneud cais ar unrhyw adeg.
 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas