Skip to main content
 

Astudiaethau Achos

Rydyn ni'n cefnogi ysgolion gyda llawer o wahanol brosiectau, gyda'r nod
o sicrhau bod plant yn fwy egnïol, yn fwy aml. Isod mae enghreifftiau o
astudiaethau achos sy'n dangos y mathau o brosiectau rydyn ni wedi bod yn rhan
ohonyn nhw. Os oes diddordeb gyda'ch ysgol chi i weithio gyda ni ar brosiect
tebyg, anfonwch e-bost: chwaraeonrct@rctcbc.gov.uk

Sport RCT Case study March 2019 - Aberdare Park Primary ­ Park Fun Club - WELSH Sport RCT Case study March 2019 - Hafod Primary ­ SEN project - WELSH
Sport RCT Case study June 2019 - Llanharan Primary - WELSH Sport RCT Case study August 2019 - Dolau - WELSH
Sport RCT Case study August 2019 - Gwauncelyn - WELSH Sport RCT Case study August 2019 - Penyrenglyn - WELSH 
Sport RCT Case study August 2019 - YGG Castellau - WELSH Sport RCT Case study November 2019 Llwydcoed Primary ­ Netball Tots WELSH
Sport RCT Case study November 2019 Ynyshir Primary ­ Young Ambassadors project WELSH

 
Facebook-logo
Twitter
Instas