Skip to main content
 

Ffurflen ymaelodi

 
  • Rydyn ni'n casglu'ch gwybodaeth bersonol fel bod modd i ni gysylltu â chi er mwyn rhoi cymorth i'ch clwb chwaraeon neu sefydliad. Rydyn ni'n gofyn am o leiaf un person cyswllt fesul clwb. Byddwn ni'n cysylltu â chi trwy e-bost yn bennaf, fodd bynnag mae'n bosibl y byddwn ni'n cysylltu â chi dros y ffôn. Os ydych chi'n dymuno tynnu eich manylion oddi ar ein cronfa data, mae modd i chi ofyn i wneud hyn ar unrhyw adeg.
  • Eich manylion
  • Cyswllt Arall
 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas