Skip to main content
 

Cyfleusterau Cymunedol - Canolfannau Hamdden, Canolfannau Cymunedol, Parciau a Mannau Chwarae

Mae Canolfannau Hamdden, Canolfannau Cymunedol, parciau a mannau chwarae yn lleoedd gwych i gadw'n heini. Defnyddiwch y map isod i ddod o hyd i gyfleusterau cymunedol yn eich ardal chi. Dewch o hyd i'ch cymuned chi ar fap Rhondda Cynon Taf. Cliciwch ar gyfleuster am ragor o wybodaeth.

Allwedd: 

  • Coch - Ardal Chwarae
  • Gwyrdd - Parc
  • Glas - Canolfan Gymuned
  • Melyn - Canolfan Hamdden


Os ydych chi'n ymwneud â chyfleuster cymunedol yn Rhondda Cynon Taf sy ddim ar y map yma a hoffech ei ychwanegu, e-bostiwch Chwaraeon RhCT: chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

 
Facebook-logo
Twitter
Instas