Skip to main content
 

Taith Cerdded

Mae cerdded yn ffordd wych o fod yn egnïol yn gorfforol. Yn Rhondda Cynon Taf rydyn ni'n ffodus bod gyda ni ystod eang o lwybrau cerdded sy'n addas ar gyfer pob oedran a gallu. Mae teithiau cerdded lefel isel i'r teulu yn ogystal â llwybrau lefel uchel mwy uchelgeisiol — a digonedd o lwybrau canolig eu lefel hefyd. Isod, mae fideos a mapiau o'r llwybrau, a fydd yn eich helpu chi i ymgyfarwyddo â'r llwybr, a gobeithio yn eich annog i roi cynnig arni.

(Cliciwch ar y llun i agor y fideo llawn yn YouTube; cliciwch y ddolen i agor y map llawn yn OS Maps)

Rhondda 

Mynydd Gelliwion

mynydd gethin cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc Gwledig Barry Sidings
 • Pellter y llwybr: 9.5km
 • Hyd y llwybr: 2 awr 30 munud

Taith gerdded Cwm Clydach

cwm clydach cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Maes parcio ger Cambrian Lakeside café bar
 • Pellter y llwybr: 5.4km
 • Hyd y llwybr: 2 awr 30 munud

Parc y Darren

darran park cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Beech Street
 • Pellter y llwybr: 4km
 • Hyd y llwybr: 1 awr 30 munud

 

Taith gerdded cronfeydd dŵr y Maerdy

MAERDY RES WELSH

Map llwybr

 • Man cychwyn: Cofeb 'The Gateway'
 • Pellter y llwybr: 9km
 • Hyd y llwybr: 2 awr 30 munud

Pen Pych

pen pych cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Maes parcio coedwig Pen Pych
 • Pellter y llwybr: 5km
 • Hyd y llwybr: 2 awr

Taith gerdded drwy goedwig Tyn-y-Bedw

tynybedw cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Stryd fawr Treorchy
 • Pellter y llwybr: 6.5km
 • Hyd y llwybr: 1 awr 45 munud

Taith gerdded gylchol Cwm Hafod

cwm hafod cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc treftadaeth Cwm Rhondda
 • Pellter y llwybr: 2.5km
 • Hyd y llwybr: 1 awr

Taith Gerdded Gylchol Bwlch-y-Clawdd
bwlch cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Llyfrgell Treorci
 • Pellter y llwybr: 12.3km
 • Hyd y llwybr: 4 awr

Taith Gerdded Blaen-Cwm
blaencwm wel
Map llwybr

 • Man cychwyn: Maes parcio coedwig Pen Pych
 • Pellter y llwybr: 3km
 • Hyd y llwybr: 45 munud

Llwybr Gobaith, Cwm-parc
cwmparc poh wel

Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc Ystradfechan
 • Pellter y llwybr: 5km
 • Hyd y llwybr: 1 awr

Taith Gerdded Coedwig Cwm-parc
cwmparc forest welsh

Map llwybr

 • Man cychwyn: Deras y Coetir
 • Pellter y llwybr: 5.7km
 • Hyd y llwybr: 1 awr

Cynon

Llwybr Penrhiwllech

dvcp cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 8.8km
 • Hyd y llwybr: 2 awr 20 munud

Mynydd Gethin

mynydd gethin
Map llwybr

 • Man cychwyn: Gorsaf tren Aberdar
 • Pellter y llwybr: 13km
 • Hyd y llwybr: 3 awr 30 munud

Sgŵd yr Eira 

sgwd yr eira cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Chapel Road, Penderyn
 • Pellter y llwybr: 7.2km
 • Hyd y llwybr: 2 awr

 

Taith gerdded ar Fynydd  Craig Rhiw'r Mynach

aberdare craig cy

Map llwybr

 • Man cychwyn:  Llyfrygell Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 9.2km
 • Hyd y llwybr: 2 awr 30 munud

Parc Aberdâr 

aberdare park cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Llyfrygell Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 4km
 • Hyd y llwybr: 1 awr

Parc Aberdâr i Barc Gwledig Cwm Dâr

AB PARK TO DVCP WEL

Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 8.8km
 • Hyd y llwybr: 2 awr 20 munud

Taith gerdded gylchol Abercynon 

abercynon circular cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Canolfan Chwaraeon Abercynon 
 • Pellter y llwybr: 6km
 • Hyd y llwybr: 90 munud

Taith gerdded gylchol Aberpennar

mountain ash circular cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Maes parcio 'George Inn' 
 • Pellter y llwybr: 5km
 • Hyd y llwybr: 1 awr 15 munud

Taith gerdded Fferm Wynt o Barc Gwledig Cwm Dâr

windfarm wel
Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc Gwledig Cwm Dâr 
 • Pellter y llwybr: 8km
 • Hyd y llwybr: 2 awr 30 munud

Dant y Cawr
giants bite wel

Map llwybr

 • Man cychwyn: Gorsaf tren Abercynon
 • Pellter y llwybr: 12.3km
 • Hyd y llwybr: 3 awr

Taf

Mynydd Garth

garth mountain cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc Ffynnon Taf 
 • Pellter y llwybr: 7km
 • Hyd y llwybr: 2 awr

Castellau

castellau cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Castellau Congregational Chapel
 • Pellter y llwybr: 6km
 • Hyd y llwybr: 1 awr 30 munud

Llwybr i'r gymuned Pentre'r eglwys

church village comm route cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Cheriton Grove, Tonteg
 • Pellter y llwybr: 12.5km
 • Hyd y llwybr: 3 awr 

 

Hen Felin Wynt

bunny walk 4 cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Dafarn y Cross Inn
 • Pellter y llwybr: 6km
 • Hyd y llwybr: 1 awr 30 munud

Llwybr i'r gymuned Llantrisant 

llantrisant comm route cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Main Road, Cross Inn
 • Pellter y llwybr: 5km 
 • Hyd y llwybr: 1 awr

Taith o amglych coedwig Llanwynno

llanwynno cy

Map llwybr

 • Man cychwyn:  Gadewch y briffordd ger arwydd "Pwll Goleu"
 • Pellter y llwybr: 3.6km
 • Hyd y llwybr: 1 awr

 

Mynydd Garthmaelwg

mynydd gartmaelwg cy#

Map llwybr

 • Man cychwyn: Maes Parcio Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Pellter y llwybr: 5km
 • Hyd y llwybr: 1 awr 20 munud

Taith gerdded Comin Pontypridd

common cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Hospital Road
 • Pellter y llwybr: 1.5km
 • Hyd y llwybr: 20 munud

Y Caerau

rhiwsaeson cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: A473 - cylchdro Rhiwsaeson
 • Pellter y llwybr: 4km
 • Hyd y llwybr: 1 awr

 

Llwybr i'r gymuned  Nhrefforest 

treforest cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Llantwit Road, Trefforest
 • Pellter y llwybr: 4.5km
 • Hyd y llwybr: 1 awr 30 munud

Taith gylchol Llantrisant

llan circ bunny 1 cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Heol-y-Sarn
 • Pellter y llwybr: 6km 
 • Hyd y llwybr: 1 awr 30 munud

Taith y ddwy afon

two rivers cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Canolfan Hamdden Llantrisant
 • Pellter y llwybr: 7km 
 • Hyd y llwybr: 2 awr

Taith gylchol Pontypridd

ponty circular cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Parc Gwledig Barry Sidings
 • Pellter y llwybr: 18km 
 • Hyd y llwybr: 6 awr

Taith gylchol coedwig Brynnau

brynna woods cy

Map llwybr

 • Man cychwyn: Ysgol gynradd Brynnau
 • Pellter y llwybr: 2.8km 
 • Hyd y llwybr: 1 awr 15 munud

Taith gerdded o amgylch Rhydfelen - Trefforest

RHYD TREF wel

Map llwybr

 • Man cychwyn: Clwb rygbi Rhydfelen
 • Pellter y llwybr: 5.2km 
 • Hyd y llwybr: 1 awr 15 munud

Taith Gerdded Gylchol Comin Eglwysilan

eglwys common wel
Map llwybr

 • Man cychwyn: Cofeb ryfel Cilfynydd 
 • Pellter y llwybr: 9km 
 • Hyd y llwybr: 2.5 awr

Taith Gerdded Gylchol Groes-faen 

GROESFAEN CYM
Map llwybr

 • Man cychwyn: Gysgodfa bysiau ar yr A4119
 • Pellter y llwybr: 7km 
 • Hyd y llwybr: 2 awr

Llanharan i Goedwig Llantrisant

llanharan wel
Map llwybr

 • Man cychwyn: Maes parcio Heol y Capel
 • Pellter y llwybr: 6km 
 • Hyd y llwybr: 1.5 awr

 

Taith Gerdded Gylchol Coed-elai
coedely ewel

Map llwybr

 • Man cychwyn: Clwb Cyfansoddiadol Coed-elai
 • Pellter y llwybr: 9km 
 • Hyd y llwybr: 2.5 awr

Taith Gylchol Tref Pontypridd
ponty town loop

Map llwybr

 • Man cychwyn: Yr Hen Bont
 • Pellter y llwybr: 7km 
 • Hyd y llwybr: 2 awr

 

Ydych chi'n mwynhau ein fideos? Ydych chi'n eu defnyddio nhw i archwilio llwybrau newydd? Tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a gadael i ni wybod! Dilynwch @ChwaraeonRhCT / @sportrct ar Facebook, Twitter ac Instagram.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas