Skip to main content
 

Taith Cerdded

Mae cerdded yn ffordd wych o fod yn egnïol yn gorfforol. Yn Rhondda Cynon Taf rydyn ni'n ffodus bod gyda ni ystod eang o lwybrau cerdded sy'n addas ar gyfer pob oedran a gallu. Mae teithiau cerdded lefel isel i'r teulu yn ogystal â llwybrau lefel uchel mwy uchelgeisiol — a digonedd o lwybrau canolig eu lefel hefyd. Isod, mae fideos a mapiau o'r llwybrau, a fydd yn eich helpu chi i ymgyfarwyddo â'r llwybr, a gobeithio yn eich annog i roi cynnig arni. Rhondda Cynon Taf

Nodwch: Cafodd y llwybrau yma eu mapio a'u ffilmio yn ystod 2020/21. Does dim modd inni fonitro'r llwybrau yma yn rheolaidd, felly dydyn ni ddim bob amser yn effro i unrhyw newidiadau/problemau gyda'r llwybrau. Wrth ddilyn ein llwybrau, byddwch yn ofalus oherwydd efallai fydd y fideo ddim yn adlewyrchu’r ‘amodau byd go iawn’ y byddwch chi'n eu profi. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi'n sylwi ar broblem gydag un o'n llwybrau, e-bostiwch ni ar Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

Rhondda

Mynydd Gelliwion
 • Man cychwyn: Parc Gwledig Barry Sidings
 • Pellter y llwybr: 9.5km
Map
Taith gerdded Cwm Clydach
 • Man cychwyn: Maes parcio ger Cambrian Lakeside café bar
 • Pellter y llwybr: 5.4km
Map
Parc y Darren
 • Man cychwyn: Beech Street
 • Pellter y llwybr: 4km
Map
Taith gerdded cronfeydd dŵr y Maerdy
 • Man cychwyn: Cofeb 'The Gateway'
 • Pellter y llwybr: 9km
Map
Taith Gylchol Cwm Clydach
 • Man cychwyn: CF40 2XX
 • Pellter y llwybr: 11km
Map
Taith Gerdded drwy goedwig Tyn-y-Bedw
 • Man cychwyn: Stryd fawr Treorchy
 • Pellter y llwybr: 6.5km
Map
Taith Gerdded Gylchol Cwm Hafod 
 • Man cychwyn: Parc treftadaeth Cwm Rhondda
 • Pellter y llwybr: 2.5km
Map
Taith Gerdded Gylchol Bwlch-y-Clawdd
 • Man cychwyn: Llyfrgell Treorci
 • Pellter y llwybr: 12.3km
Map
Taith Gerdded Blaen-Cwm 
 • Man cychwyn: Maes parcio coedwig Pen Pych
 • Pellter y llwybr: 3km
Map
Llwybr Gobaith, Cwm-parc
 • Man cychwyn: Parc Ystradfechan
 • Pellter y llwybr: 5km
Map
Gwarchodfa Natur Glyncornel 
 • Man cychwyn: Maes parcio Glyncornel
 • Pellter y llwybr: 4.5km
Map
Taith Gerdded Fferm Wynt Gilfach-goch
 • Man cychwyn: Adeilad Cymdeithas Cymuned Gilfach-goch
 • Pellter y llwybr: 11km
Map
 

Cynon

Llwybr Penrhiwllech
 • Man cychwyn: Parc Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 8.8km
Map
Mynydd Gethin
 • Man cychwyn: Gorsaf tren Aberdar
 • Pellter y llwybr: 13km
Map
Sgŵd yr Eira
 • Man cychwyn: Chapel Road, Penderyn
 • Pellter y llwybr: 7.2km
Map
Taith gerdded ar Fynydd Craig Rhiw'r Mynach
 • Man cychwyn:  Llyfrygell Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 9.2km
Map
Parc Aberdâr
 • Man cychwyn: Llyfrygell Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 4km
Map
Parc Aberdâr i Barc Gwledig Cwm Dâr
 • Man cychwyn: Parc Aberdâr
 • Pellter y llwybr: 8.8km
Map
Taith gerdded gylchol Abercynon
 • Man cychwyn: Canolfan Chwaraeon Abercynon 
 • Pellter y llwybr: 6km
Map
Taith gerdded gylchol Aberpennar
 • Man cychwyn: Maes parcio 'George Inn' 
 • Pellter y llwybr: 5km
Map
Taith gerdded Fferm Wynt o Barc Gwledig Cwm Dâr
 • Man cychwyn: Parc Gwledig Cwm Dâr 
 • Pellter y llwybr: 8km
Map
Dant y Cawr
 • Man cychwyn: Gorsaf tren Abercynon
 • Pellter y llwybr: 12.3km
Map
Taith Gerdded Hirwaun i Benderyn
 • Man cychwyn: Llyfrgell Hirwaun
 • Pellter y llwybr: 6.7km
Map
Taith Gerdded Garwnant
 • Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr
 • Pellter y llwybr: 3.2km
Map

Taf

Mynydd Garth
 • Man cychwyn: Parc Ffynnon Taf 
 • Pellter y llwybr: 7km
Map
Castellau
 • Man cychwyn: Castellau Congregational Chapel
 • Pellter y llwybr: 6km
Map
Llwybr i'r Gymuned Pentre'r Eglwys
 • Man cychwyn: Cheriton Grove, Tonteg
 • Pellter y llwybr: 12.5km
Map
Hen Felin Wynt
 • Man cychwyn: Dafarn y Cross Inn
 • Pellter y llwybr: 6km
Map
Llwybr i'r Gymuned Llantrisant
 • Man cychwyn: Main Road, Cross Inn
 • Pellter y llwybr: 5km 
Map
Taith o Amglych Coedwig Llanwonno
 • Man cychwyn:  Gadewch y briffordd ger arwydd "Pwll Goleu"
 • Pellter y llwybr: 3.6km
Map
Mynydd Garthmaelwg
 • Man cychwyn: Maes Parcio Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Pellter y llwybr: 5km
Map
Taith gerdded Comin Pontypridd
 • Man cychwyn: Hospital Road
 • Pellter y llwybr: 1.5km
Map
Y Caerau
 • Man cychwyn: A473 - cylchdro Rhiwsaeson
 • Pellter y llwybr: 4km
Map
Llwybr i'r gymuned Nhrefforest
 • Man cychwyn: Llantwit Road, Trefforest
 • Pellter y llwybr: 4.5km
Map
Taith Gylchol Llantrisant
 • Man cychwyn: Heol-y-Sarn
 • Pellter y llwybr: 6km 
Map
Taith y ddwy afon
 • Man cychwyn: Canolfan Hamdden Llantrisant
 • Pellter y llwybr: 7km 
Map
Taith gylchol Pontypridd
 • Man cychwyn: Parc Gwledig Barry Sidings
 • Pellter y llwybr: 18km
Map
Taith gylchol coedwig Brynnau
 • Man cychwyn: Ysgol gynradd Brynnau
 • Pellter y llwybr: 2.8km 
Map
Taith gerdded o amgylch Rhydfelen - Trefforest
 • Man cychwyn: Clwb rygbi Rhydfelen
 • Pellter y llwybr: 5.2km
Map
Taith Gerdded Gylchol Comin Eglwysilan
 • Man cychwyn: Cofeb ryfel Cilfynydd 
 • Pellter y llwybr: 9km 
Map
Taith Gerdded Gylchol Groes-faen 
 • Man cychwyn: Gysgodfa bysiau ar yr A4119
 • Pellter y llwybr: 7km 
Map
Llanharan i Goedwig Llantrisant
 • Man cychwyn: Maes parcio Heol y Capel
 • Pellter y llwybr: 6km 
Map
Taith Gerdded Gylchol Coed-elai
 • Man cychwyn: Clwb Cyfansoddiadol Coed-elai
 • Pellter y llwybr: 9km 
Map
Taith Gylchol Tref Pontypridd
 • Man cychwyn: Yr Hen Bont
 • Pellter y llwybr: 7km 
Map
Craig yr Allt
 • Man cychwyn: Gorsaf tren Ffynon Taf
 • Pellter y llwybr: 11km 
Map
Taith Gerdded Coedwig Gwynno Sant
 • Man cychwyn: Maes parcio Coedwig Gwynno Sant
 • Pellter y llwybr: 3.2km 
Map
Taith Gerdded Gylchol Ton-teg
 • Man cychwyn: Canolfan Cymuned Ton-teg
 • Pellter y llwybr: 6.5km 
Map
Dolen Mynydd Trefforest
 • Man cychwyn: Orsaf Reilffordd Trefforest
 • Pellter y llwybr: 3km
Map
Taith Lady Windsor
 • Man cychwyn: Coed-Y-Cwm
 • Pellter y llwybr: 5.3km

 
Ydych chi'n mwynhau ein fideos? Ydych chi'n eu defnyddio nhw i archwilio llwybrau newydd? Tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a gadael i ni wybod! Dilynwch @sportrct ar Facebook, Twitter ac Instagram.

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas