Skip to main content

Beic yn DVCP

Paratowch am brofiad anhygoel ym Mharc Gwledig Cwm Dâr.

Rydyn ni'n yn falch o fod yn gartref i'r Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd newydd sbon, wedi'i greu gan yr un arbenigwyr a beicwyr proffesiynol a agorodd Ddyffryn Gwy a Fforest y Ddena i feicwyr mynydd.

Dyma'ch cyfle i ddilyn llwybrau a thraciau phwmp.

Hefyd, mae gyda ni hyfforddiant wythnosol i fireinio a gwella'ch sgiliau, ynghyd â sesiynau am ddim sy'n cael eu cynnal o Barc Gwledig Cwm Dâr, dan arweiniad ein carfan Chwaraeon RhCT. Mae'r rhain yn sesiynau cymdeithasol a chyfeillgar i bobl dros 50 oed, menywod yn unig a beicio i rai bach.

Archebu ar-lein