Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd

O gemau gyda theganau gwynt ar y dŵr a golff-droed i feysydd chwarae â thema ddiwydiannol a hanes anthem genedlaethol Cymru - mae rhywbeth at ddant pawb ym Mharc Coffa Ynysangharad!

Mae Cadw wedi dynodi'r ardal agored ENFAWR yma yng nghanol tref Pontypridd yn  Dirwedd o Bwysigrwydd Hanesyddol (Gradd II). Mae'r parc hardd yma lai na hanner awr i ffwrdd o Gaerdydd, ac mae e'n gyfle i bawb o bob oed fwynhau diwrnod i'r brenin.

Pa gyfleusterau fyddech chi'n hoffi eu gweld yn eich Parc?

Banstand ponty park