Skip to main content

Llwybrau llafar

 

Gweld y llwybrau llafar sydd ar gael yn Rhondda Cynon Taf

Llwybr Llafar Aberdâr

Cewch weld lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf, gweld lle dangosodd arloeswr sinema ei ffilmiau am y tro cyntaf, dysgu am arweinydd cyntaf y Blaid Lafur a dysgu pam Aberdâr oedd 'Athens Cymru'.

Llwybr Llafar Cwm Hafod

Gan ddechrau ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, mae'r daith yma drwy gefn gwlad yn teithio uwchlaw'r cwm enwog, Cwm Rhondda. Bydd haneswyr lleol a chyn-löwr yn siarad am y pyllau glo a oedd ar hyd a lled Cwm Rhondda.

Llwybr Llafar Hirwaun

Bydd ysbryd William Bryant – a arferai weithio yng Ngweithiau Haearn Hirwaun – yn rhannu'i atgofion â chi am ei fywyd ac am hanes y cyn-dref haearn yma o'r ddeunawfed ganrif.

Llwybr Llafar Llantrisant

Mae gan y dref ganoloesol ddiddorol yma, sydd ar fryn, nifer o gyfrinachau hanesyddol i'w datgelu. Wyddoch chi y digwyddodd yr amlosgiad cyntaf yma?

Llwybr Llafar Pontypridd

Darganfod sut daeth y groesfan afon yma yn dref o'r Chwyldro Diwydiannol.

RHP-Advert-LampsRoyal-Mint-ExperienceDare-Valley-Country-Park