Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Teithiau Cerdded Pellter Hir

 

Gweld teithiau cerdded pellter hir yn Rhondda Cynon Taf

Cylchol Pontypridd

O'r llwybr yma dros y bryniau cewch olygfeydd hyfryd o'r dref, yn ogystal â cherdded drwy goedydd hynafol, tir comin agored, rhostir, ffermdir, a ffridd.

Taith Gerdded Cefnffordd Morgannwg

Gan fynd ar hyd ochr ddeheuol Maes Glo De Cymru, mae'r llwybr pellter hir yma â golygfeydd hyfryd yn mynd â chi trwy 5 bwrdeistref sirol, o Bort Talbot i Gaerffili - gydag ymweliad â RhCT yn y canol.