Skip to main content
 

Dirprwy Faer

Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf yw'r Cynghorydd Wendy Lewis, Aelod Etholedig Ward Llwynypïa.
Cafodd hi ei phenodi mewn cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ddydd Mercher, 19 Ionawr, a bydd yn cefnogi Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby.
Wendy-Lewis---Llwynypia
Tudalennau Perthnasol