Skip to main content

Y Maer

Ar ôl cyfarfod Cyngor Rhondda Cynon Taf a gafodd ei gynnal ddydd Mercher, 19 Ionawr, mae'r Cynghorydd Wendy Treeby wedi'i phenodi'n Faer newydd Rhondda Cynon Taf.

Meddai'r Cynghorydd Treeby ei bod yn edrych ymlaen at ei chyfnod yn Faer Rhondda Cynon Taf. Mae hi wedi byw yma ar hyd ei hoes ac mae'n parhau i hyrwyddo'r Fwrdeistref Sirol ar bob cyfle.

Bydd y Cynghorydd Treeby yn cefnogi nifer o elusennau yn ystod ei chyfnod fel Maer Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys:

  • Ambiwlans Awyr Cymru
  • Cymdeithas Strôc
  • Green Meadow Riding for the Disabled, yn ogystal â chefnogi'r Lluoedd Arfog

Cymar y Maer am weddill flwyddyn y Cyngor yw Mr Paul Hammett.

Mayor Treeby 2022

Hefyd wedi ei phenodi yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Mercher, 19 Ionawr, roedd Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Lewis, Aelod Etholedig Ward Llwynypia.

Os oes unrhyw syniadau gyda chi am beth i’w wneud i godi arian ar gyfer fy elusennau, byddwn i’n hapus iawn i glywed gennych chi.  Mae modd i chi ffonio fy swyddfa ar 01443 424048 neu anfon e-bost ata i: maer@rctcbc.gov.uk

Diolch am eich amser. Rydw i'n edrych ymlaen at glywed gennych chi.

Gwneud rhodd ar-lein i Apêl Elusennau'r Maer.

Sut mae cysylltu â'r Maer?

Hoffech chi wahodd y Maer i achlysur neu hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â swyddogaeth y Maer? Croeso ichi gysylltu â Swyddfa'r Maer.

Swyddfa'r Maer   

Y Pafiliynau

Parc Hen Lofa'r Cambrian 
Cwm Clydach

CF40 2XX

Rhif Ffôn: 01443 424048
Tudalennau Perthnasol