Skip to main content

Y Maer

Y Cynghorydd Jill Bonetto yw Maer newydd Rhondda Cynon Taf, ar ôl cael ei phenodi yn 26ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher, 26 Mai 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Bonetto, sydd wedi'i hethol i gynrychioli Ward Ffynnon Taf ei bod hi'n edrych ymlaen at fod yn Faer ar Rondda Cynon Taf, bwrdeistref sirol sydd wedi goddef cryn dipyn yn ddiweddar o ganlyniad i effaith y llifogydd difrifol ar drigolion a busnesau, yn ogystal â'r pandemig byd-eang.

Consort y Maer am y flwyddyn i ddod yw Lawrence Bonetto ac Nicola Charlesworth.

Bydd y Maer, y Cynghorydd Jill Bonetto bod yn cefnogi llawer o elusennau yn ystod ei blwyddyn, gan gynnwys

  • Help for Heroes,
  • 2 Wish Upon A Star 
  • AP Cymru
  • Armed Forces
Mayor, Cllr Jill Bonetto

Cafodd Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby, sy'n cynrychioli Ward Gorllewin Aberpennar, hefyd ei phenodi yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Consort y Dirprwy Faer am y flwyddyn i ddod yw Paul Hammett.

Os oes unrhyw syniadau gyda chi am beth i’w wneud i godi arian ar gyfer fy elusennau, byddwn i’n hapus iawn i glywed gennych chi.  Mae modd i chi ffonio fy swyddfa ar 01443 424048 neu anfon e-bost ata i: maer@rctcbc.gov.uk

Diolch am eich amser. Rydw i'n edrych ymlaen at glywed gennych chi.

Gwneud rhodd ar-lein i Apêl Elusennau'r Maer.

Sut mae cysylltu â'r Maer?

Hoffech chi wahodd y Maer i achlysur neu hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â swyddogaeth y Maer? Croeso ichi gysylltu â Swyddfa'r Maer.

Swyddfa'r Maer   

Y Pafiliynau

Parc Hen Lofa'r Cambrian 
Cwm Clydach

CF40 2XX

Rhif Ffôn: 01443 424048
Tudalennau Perthnasol