Skip to main content

Rhaglenni Gwaith y Pwyllgorau Craffu

Fel y nodir yn Rhan 4 o Gyfansoddiad y Cyngor, rhaid i bob un o 5 pwyllgor craffu'r Cyngor lunio a chyhoeddi ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

·         Pwyllgor Trosolwg a Chraffu - Rhaglen Waith 2021 - 22

·         Pwyllgor Craffu ar faterion Iechyd a Lles - Rhaglen Waith 2021-22

·         Pwyllgor Craffu - Plant A Phobl Ifainc - Rhaglen Waith 2021-22

·         Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad - Rhaglen Waith 2021-22

·         Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant - Rhaglen Waith 2021-22