Skip to main content
Hafan>Y Cyngor>Craffu

Craffu

Mae'r Pwyllgor Craffu'n gweithredu'n 'gyfaill beirniadol' i'r Cabinet a'r rheiny sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn hyrwyddo gwasanaethau, polisïau a phenderfyniadau gwell.

Councillors-Committees-and-Meetings

Rhagor o wybodaeth am y broses graffu.

Future-Council-Committee-Meetings

Manylion pwyllgorau craffu yn y Cyngor.

Info

Manylion gwaith craffu sy'n digwydd.

 

 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi penodi cadeiryddion ac is-gadeiryddion nifer o'i Bwyllgorau Rheoleiddio, gan gynnwys pump Pwyllgor Craffu, yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
Chair and Vice chair

 

Mae gweithgor y Pwyllgor Craffu – Plant a Phobl Ifainc wedi gwneud argymhellion i wella'r ddarpariaeth o nwyddau glanweithiol ar gyfer disgyblion benywaidd mewn ysgolion, gan gyflwyno dull safonol ar draws Rhondda Cynon Taf. Cafodd yr argymhelliad gefnogaeth draws-bleidiol gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2018.

sanitary-700pix-x-500pix-

 

 

CYFARFODYDD AR Y GWEILL
Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.

CYFARFODYDD BLAENOROL

Finance and Performance Scrutiny Committee 23-Jul-2018
Y Siambr, Prif Adeiladu’r Cyngor, Heol Gelliwastad, Pontypridd, CF37 2DP

Children and Young People Scrutiny Committee 18-Jul-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Overview and Scrutiny Committee 12-Jul-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Children and Young People Scrutiny Committee 11-Jul-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Finance and Performance Scrutiny Committee 04-Jul-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Health and Wellbeing Scrutiny Committee 03-Jul-2018
Parc Abercynon, Abercynon, CF45 4UY

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 28-Jun-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Overview and Scrutiny Committee 25-Jun-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Children and Young People Scrutiny Committee 01-May-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Overview and Scrutiny Committee 30-Apr-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

BLOG CADEIRYDDION Y PWYLLGORAU CRAFFU


 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau