Mae'r etholiadau lleol yn cael eu cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022.

Byddan nhw'n cynnwys etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac etholiadau Cynghorau Cymuned mewn rhai llefydd. Bydd y bobl sy'n cael eu hethol yn cynrychioli eu hardal ac yn gwasanaethu tymor o BUM mlynedd

Bellach, mae gyda PHOB preswylydd 16 oed neu'n hŷn sydd wedi’i gofrestru’n gyfreithiol yr hawl i bleidleisio yng Nghymru – cofrestrwch yma.

Mae'n bosibl bod pethau wedi newid ers i chi bleidleisio ddiwethaf, felly gwiriwch i sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf gyda chi.

Mae ein Carfan Etholiadau wedi anfon llythyrau i bob cartref yn RhCT, felly gwiriwch eich bod chi ar ein cofrestr etholiadol a bod yr holl fanylion yn gywir.

Pleidleisio ac etholiadau

Register-to-vote
Manylion ynglŷn â chofrestru i fwrw pleidlais yn Rhondda Cynon Taf.
How-to-vote
Darllen yr amryw ffyrdd y mae modd ichi fwrw pleidlais yn Rhondda Cynon Taf.
Freedom-of-information-act
Manylion ynglŷn â chyfleoedd pleidleisio ac etholiadau.
Councillors-Committees-and-Meetings
Gweld Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor mewn siart far a map mewn cod lliwiau.
Council-performance
Canlyniadau etholiadau blaenorol ar gyfer Cynghorau Cymuned, Llywodraeth Leol, a'r Llywodraeth Ewropeaidd.
Councillors
Sut mae dod yn Gynghorydd yn Rhondda Cynon Taf.
Day-Centre
Gadewch i ni wybod eich barn ar ein hadolygiad o ardaloedd pleidleisio, lleoedd a gorsafoedd
Register-to-vote
Manylion yr etholiadau a'r arolygon barn sydd ar ddod
Council-performance
Bob blwyddyn mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal Arolwg Blynyddol o Etholwyr.