Skip to main content

Aberdar Festival

Gŵyl Aberdâr

Mae Gŵyl Aberdâr wedi'i chadarnhau ar gyfer 2022 – dathliad deuddydd llawn hwyl a chyffro. Barc Aberdâr ar 3 a 4.

Gŵyl Aberdâr

Croeso'n ôl i Ŵyl Aberdâr – dathliad deuddydd llawn hwyl a chyffro i ddathlu ei bod yn ôl!
Mae'r achlysur poblogaidd wedi ymestyn eleni i gynnwys dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines.
Bydd hwyl i'r teulu cyfan am ddim, a hefyd ffair, stondinau bwyd ac adloniant byw ar gael yn yr ŵyl ar 3 a 4 Mehefin.
Bydd gweithgareddau ac atyniadau eraill yn cael eu cadarnhau dros y misoedd nesaf, ond yn sicr, byddwch chi a'r teulu'n mwynhau mas draw yn ystod deuddydd yr ŵyl, ac i goroni'r cyfan, mae dathliad brenhinol hefyd.
Bydd Gŵyl Aberdâr ym mharc ysblennydd Aberdâr ar 3 a 4 Mehefin. Does dim rhaid talu i fynd i'r achlysur a fydd ar agor rhwng 11am a 5pm ar y ddau ddiwrnod. Yn ogystal â bod yn gartref i'r ŵyl, mae aceri o dir agored, llyn Fictorianaidd â chychod, parc antur a llawer yn rhagor.
Os ydych chi'n ymweld â'r ardal i fynd i'r achlysur, beth am aros ychydig yn hirach? Crwydrwch drwy Aberdâr, Brenhines y Cymoedd, a dysgwch am ei hanes hir. Mae modd sefyll yn y maes carafanau cyfagos ym Mharc Gwledig Cwm Dâr, neu ym Mwthyn Cwm Dâr, lle cewch chi groeso cynnes.
Os byddwch chi'n ddigon trefnus, efallai bydd amser i chi fynd i Zip World Tower a chael profiad bythgofiadwy ar Phoenix sef wifren wib gyflymaf y byd, neu wib gerbyd y 'Tower Coaster'. Neu pe byddai'n well gyda chi fynd yn ôl i'r oes a fu, beth am fynd ar Daith Pyllau Glo Cymru arobryn ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda? Ewch ar daith dywys dan ddaear gyda dynion a fu gynt yn lowyr eu hunain!
Noddir Gŵyl Aberdâr 2022 gan Nathaniel Cars, sydd wedi bod yn gwerthu ceir i drigolion Rhondda Cynon Taf a thu hwnt ers mwy na 35 mlynedd. Mae gan y cwmni dibynadwy yma safleoedd yng Nghaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.
Mae Be sy' Mlaen RhCT yn gwahodd busnesau i ddod â stondinau ac arddangosfeydd i'r ŵyl. P'un a ydych chi'n gwerthu cacennau bach neu ganhwyllau a wnaed â llaw, rydyn ni eisiau clywed wrthoch chi! Dewch i ymuno â ni a gwneud y diwrnod yn un arbennig i'n hymwelwyr – mae'n ffordd wych o godi proffil eich busnes hefyd.
Lawrlwythwch ffurflen gais yma.
Bydd manylion terfynol Gŵyl Aberdâr, gan gynnwys amserlen lawn o achlysuron ac atyniadau'r penwythnos yn cael eu cyhoeddi ar dudalen Facebook, Twitter ac Instagram What’s On RCT ac yma.

Donkies

Visit-RCT-Lido-Banner-Welsh

Noddwyr digwyddiadau

RCT-Footer-Logo
NATHANIEL MG LOGO 2019