Skip to main content

Dod yn rhan o bethau

Consultations
Rhowch eich sylwadau ar ymgynghoriadau amrywiol cyfredol yn Rhondda Cynon Taf.
RCT-Together
RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor o weithio mewn partneriaeth â thrigolion a chymunedau.  
Armed-Forces-Community-Covenant
Gweld sut rydyn ni’n cynnig cymorth a chyfrannu at ansawdd bywyd personél y Lluoedd Arfog yn Rhondda Cynon Taf.
Campaigns
Gweld ymgyrchoedd y Cyngor sy’n ymwneud â materion cyffredinol, a all effeithio arnoch chi!
Communities-First
Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cefnogaeth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli.
Comments-Compliments-and-Complaints
Rhoi adborth a sylwadau i ni, a gweld ein gweithdrefn gwyno ffurfiol.
Broadband
Arloesol yn rhaglen miliynau o bunnoedd gan ddod â band llydan ffeibr cenedlaethol i Gymru.
Consultations
Mae Canolfannau Cymunedol yn dod ag ystod o wasanaethau at ei gilydd, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu darparu gan y sector cyhoeddus, sefydliadau preifat / gwirfoddol a grwpiau cymunedol.