Skip to main content

Beth sy' 'mlaen

 

Adloniant AM DDIM
Perfformiadau Byw

Ddydd Gwener, 3 Mehefin bydd cantorion teyrnged Steps, The Vengaboys, Little Mix a Beyonce
Ddydd Sadwrn, 4 Mehefin bydd The DB Big Band yn chwarae ym Mharc Aberdâr!

Sinema awyr agored
Cadwch lygad allan am ragor o fanylion am y ffilm ddydd Gwener, 3 Mehefin am 4pm! Dewch â blanced, ymlaciwch a mwynhewch!

Deinosoriaid
Dewch i gwrdd â Raptor, Rexy a'u ceidwaid!

Trên Bach
Ewch ar daith o amgylch y parc ar y trên bach

Gweithdy Sgiliau Syrcas a Chwarae
Ewch i'r ardal sgiliau syrcas am ychydig o hwyl yn yr awyr agored!

Gweithdy Parkour
Dysgwch sgiliau newydd am ddim yn yr ardal parkour

Fferm Anwesu Anifeiliaid
Mae'r fferm anwesu anifeiliaid boblogaidd yn dychwelyd!

Creu Modelau Balŵn
Beth am fynd ag anifail balŵn gartref gyda chi?

Bydd ffair bleser, teithiau ar gefn asynnod, stondinau crefftau a bwyd, a llawer yn rhagor. Mae costau'r gweithgareddau yma'n dechrau o £1.50.