Llwybr diogel yn y gymuned ar bwys Ysgol Sirol Cymuned y Porth

Llwybr diogel yn y gymuned ar bwys Ysgol Sirol Cymuned y Porth

The Council will start work on implementing a safer community route near Porth County Community School, after a significant grant was secured from the Welsh Government

23 Hydref 2017

Cyfleoedd buddsoddi £7miliwn ychwanegol

Cyfleoedd buddsoddi £7miliwn ychwanegol

Mae'n bosibl y caiff £7miliwn yn ychwanegol ei fuddsoddi mewn gwella cysylltiadau trafnidiaeth, cyfleusterau hamdden a datblygu canolfannau/hybiau cymunedol ar draws Rhondda Cynon Taf

23 Hydref 2017

Gŵr o'r Gofod yn Gwefreiddio'r Gynulleidfa

Gŵr o'r Gofod yn Gwefreiddio'r Gynulleidfa

Gŵr o'r Gofod yn Gwefreiddio'r Gynulleidfa

19 Hydref 2017

Pennaeth Ysgol yn Ennill  Lle mewn Râs

Pennaeth Ysgol yn Ennill Lle mewn Râs

Pennaeth Ysgol yn Ennill Lle mewn Râs

19 Hydref 2017

Gwaith mawr ar gyffordd yr A4059 ac Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau gwaith sylweddol ar gyffordd yr A4059 ac Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon

19 Hydref 2017

Showaddywaddy yn Rhoi Cyngerdd

Bydd Showaddywaddy yn rhoi cyngerdd yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr

18 Hydref 2017

Rhagor o leoedd parcio yng ngorsaf Abercynon

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi yn creu 11 o leoedd parcio safonol newydd yng ngorsaf Abercynon yn rhan o estyniad i'r Cynllun Parcio a Theithio

18 Hydref 2017

Cwblhau gwaith cyffordd Ffordd Caerdydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cwblhau gwelliannau mawr o bwys gwerth £270,000 ar gyffordd Ffordd Caerdydd ger Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon. Ar yr un pryd, dal i fynd rhagddo mae cynllun y Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yn Aberpennar

18 Hydref 2017

Golwg ar Gymru wrth i'r Man Engine ail-godi

The Man Engine is coming to RCT!

13 Hydref 2017

Man man croesi diogel newydd yn y Gilfach Goch

Rhondda Cynon Taf Council has started work to introduce a safe crossing point in Gilfach Goch, and improve pedestrian safety near a sheltered housing accommodation

13 Hydref 2017