Llyfrgell Aberdâr a Chanolfan IBobUn Aberdâr

Llyfrgell Aberdâr a Chanolfan IBobUn Aberdâr

Bydd Llyfrgell Aberdâr a Chanolfan IBobUn Aberdâr ar gau ddydd Iau 17 Awst a dydd Gwener 18 Awst. Mae hyn er mwyn cwblhau gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar system gwres a dŵr yr adeilad

17 Awst 2017

Gwaith cynnal a chadw hanfodol

Gwaith cynnal a chadw hanfodol

Gwaith cynnal a chadw hanfodol

17 Awst 2017

Dathlu pobl ifainc

Dathlu pobl ifainc

Mae pobl ifainc Rhondda Cynon Taf wedi dathlu'u cyflawniadau yn ddiweddar mewn achlysur blynyddol wedi'i drefnu gan Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant y Cyngor.

17 Awst 2017

Sesiwn Blasu yn y Pwll a'r Gampfa AM DDIM

Sesiwn Blasu yn y Pwll a'r Gampfa AM DDIM

Mae modd i breswylwyr fwynhau eu sesiwn gyntaf yn y pwll a'r gampfa AM DDIM yn unrhyw un o ganolfannau hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf.

17 Awst 2017

Gwobr Aur i Gyngor RhCT i gydnabod ei

Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Aur o'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn sgil ei ymrwymiad i gefnogi aelodau a chyn-aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog.

17 Awst 2017

Parti Pwll Mwyaf yn Ne Cymru!

Ar y penwythnos, daeth dros 1600 o bobl i ddathlu 90 mlynedd ers agor Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru.

17 Awst 2017

Llwybr i'r Gymuned, Llantrisant – clirio'r safle

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal gwaith clirio safle ar ran o'r Lwybr i'r Gymuned yn Nhonysguboriau

16 Awst 2017

Y diweddaraf am Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn buddsoddi dros £115Miliwn

10 Awst 2017

Diweddariad - Cylchfan Tonysguboriau

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi'n gwneud trefniadau i droi'r goleuadau traffig ar Gylchfan Tonysguboriau ymlaen mewn modd diogel

09 Awst 2017

Cyhoeddi contractwyr ar gyfer Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm Aberpennar

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrth ei fodd i gyhoeddi'r prif gontractwyr ar gyfer ei gynllun Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm Aberpennar

09 Awst 2017