Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar - Cyffordd Heol Caerdydd

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar - Cyffordd Heol Caerdydd

Mae'r cynnydd da yn parhau gyda chynllun blaenllaw'r Cyngor ar gyfer Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar. Bydd cam nesaf y cynllun yn gweld gwaith gwella gwerth £270,000 yn cychwyn ar gyffordd Heol Caerdydd

26 Mehefin 2017

Ysbyty Milwrol Aberdâr

Ysbyty Milwrol Aberdâr

Bydd hysbysfwrdd newydd tu allan i Ganolfan Adnoddau Tegfan Aberdâr

23 Mehefin 2017

Adroddiad blynyddol ar gyflawniad o ran Safonau'r Gymraeg

Adroddiad blynyddol ar gyflawniad o ran Safonau'r Gymraeg

Rhondda Cynon Taf Council has completed its first full year of support and compliance under the important Welsh Language Standards

23 Mehefin 2017

Gwahoddiad i Gynhyrchwyr Bwyd Cymru!

Gwahoddiad i Gynhyrchwyr Bwyd Cymru!

Bydd Gŵyl Fwyd Cymru yn cael ei chynnal unwaith eto'r haf yma

23 Mehefin 2017

Mae gwaith ar gylchfan Cwm-bach ar fin dechrau

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau gwaith ar gylchfan Cwm-bach cyn bo hir. Mae'r gwaith yn rhan o gynllun diweddaraf y Cyngor i wella llif traffig ar hyd yr A4059

23 Mehefin 2017

Cabinet yn cytuno i gyflwyno mesurau baw cŵn llymach

Mae aelodau o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cytuno heddiw i gyflwyno mesurau gorfodi llymach a newydd i fynd i'r afael â baw cŵn yn y Fwrdeistref Sirol

23 Mehefin 2017

Tocynnau Jason Manford bellach ar werth

Mae'r comedïwr, actor a chyflwynydd Jason Manford yn ôl ar daith

23 Mehefin 2017

Peidiwch â mentro'ch croen i brynu alcohol i bobl dan oed

"Bydd y rheiny sy'n prynu alcohol i blant nad yw'n ddigon hen i'e brynu iddyn nhw'u hunain yn wynebu dirwy, erlyniad a hyd yn oed yn cael eu gwahardd o'u tafarnau lleol."

22 Mehefin 2017

Camau rhagweithiol y Cyngor ers trychineb Tŵr Grenfell

Mae nifer o gamau allweddol wedi eu cymryd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell

21 Mehefin 2017

Gampfa fodern newydd nawr ar agor yn Nhonyrefail

Mae campfa newydd, fodern Canolfan Hamdden Tonyrefail bellach ar agor i'r cyhoedd.

20 Mehefin 2017