Rhestr Fer Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2017

Rhestr Fer Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2017

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi y 24 o bobl neu grwpiau sy wedi cyrraedd y rhestr fer yn yr wyth categori Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2017

24 May 2017

Tymor yr Haf yn Lido Ponty

Tymor yr Haf yn Lido Ponty

Cafodd Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru

24 May 2017

Disgyblion yn ymweld â safle ysgol newydd yng Nghwmaman

Disgyblion yn ymweld â safle ysgol newydd yng Nghwmaman

Roedd disgyblion Ysgol Iau Glynhafod yn wên i gyd wrth iddyn nhw ymweld â safle'r ysgol gynradd gymunedol yng Nghwmaman. Mae cyfleusterau addysgol yn cael eu hadeiladu yno ar gost o £7.2miliwn

23 May 2017

Cynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman

Cynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi hysbysiad statudol sy'n datgan ei fwriad i ddechrau gwaith gwella draenio tir yn rhan o Gynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman

23 May 2017

Yr Arweinydd yn cyhoeddi aelodau o'r Cabinet er mwyn gwireddu blaenoriaethau'r trigolion

Yr Arweinydd yn cyhoeddi aelodau o'r Cabinet

22 May 2017

Teyrnged i Rhodri Morgan

Teyrnged i Rhodri Morgan

19 May 2017

Gwaith Ailddatblygu Canolfan Siopa Dyffryn Taf yn mynd rhagddo'n dda

Bydd preswylwyr a busnesau ym Mhontypridd ymhlith y rheiny y byddwn ni'n ymgynghori â nhw yn rhan o'r broses gynllunio, a fydd yn arwain at ailddatblygu hen safle Canolfan Siopa Dyffryn Taf, a rhoi defnydd newydd iddi, yn ystod 2019

19 May 2017

Penodi Maer Newydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi croesawu'i Faer newydd ar gyfer 2017/18, sef y Cynghorydd Margaret Tegg

18 May 2017

Drysau Agored 2017

Drysau Agored 2017

18 May 2017

Newyddion diweddaraf am Ffordd Mynydd Y Rhigos

Yn dilyn y gwaith buddsoddi gwerth £1.25m ar Ffordd Mynydd Y Rhigos yr haf diwethaf, bydd £290,000 ychwanegol yn cael ei fuddsoddi cyn bo hir er mwyn cwblhau'r gwaith arwynebu ar y ffordd

17 May 2017