Skip to main content
Hafan>Trigolion>Iechyd yr Amgylchedd a Llygredd

Iechyd yr Amgylchedd a Llygredd

Pest-Control-and-Animal-Fouling
Rhoi gwybod am broblem plâu neu faw anifeiliaid.
Food-Hygiene
Busnesau bwyd a gweithdrefnau cwynion.
Pollution-Control
Llygredd sŵn, llygredd aer, a rhybuddion niwsans yn RhCT.
Street-Care-and-Cleaning
Manylion am sut byddwn ni'n mynd ati i gadw strydoedd Rhondda Cynon Taf yn lân ac yn daclus.
Dog-Fouling

Daeth Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) i rym ar 1 Hydref.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau