Skip to main content

Ailddatblygu Canolfan Cwm Taf

 
Mae prosiect ailddatblygu Canolfan Cwm Taf yn gynllun adnewyddu uchelgeisiol gwerth £38miliwn. Canlyniad y prosiect bydd adeiladu tri adeilad ar gyfer swyddfeydd yn bennaf yng nghanol Pontypridd. Bydd y safle newydd yn cynnwys swyddfeydd yn ogystal â chyfleusterau hamdden, fel campfa a llyfrgell.

Mae'r prosiect ar hen safle Canolfan Cwm Taf, a bydd e'n gonglfaen yn rhaglen uchelgeisiol y Cyngor, BuddsoddiadRhCT, sydd eisoes wedi gweld £200 miliwn yn cael ei fuddsoddi ar draws y Fwrdeistref Sirol ers 2016/17.

Mae ailddatblygu safle Canolfan Cwm Taf yn creu cyfleoedd ar gyfer Rhondda Cynon Taf i gyd yn ogystal â rhanbarth De Ddwyrain Cymru. Mae'n dod â manteision economaidd pwysig trwy drawsnewid yr hyn sydd gyda Phontypridd i'w gynnig yn fasnachol, cefnogi creu swyddi, cynyddu nifer yr ymwelwyr â'r dref a chyfrannu at dwf economaidd Rhanbarth y Ddinas.

Edrychwch ar y fideo treigl amser diweddaraf o brosiect ailddatblygu Canolfan Cwm Taf, i weld sut mae'r prosiect yn mynd.

Lluniau Diweddaraf:

taff vale thumnail image 1
Taff vale building 1
Taff vale groundworks
Taf vale groundworks1
Taff vale groundworks view
TV view
Taff vale view 2
Taff Vale vale groundwork view 2

 

 

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.