Skip to main content
 

Haf o Hwyl

Rhaglen 2024 yn dod yn fuan!

 

 

 

Ymunwch â ni am Haf o Hwyl 2023. Mae pob sesiwn am ddim. Bwriwch olwg ar yr amserlen isod ac e-bostiwch ni ar Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk os oes gyda chi unrhyw gwestiynau. Cliciwch yma er mwyn gweld yr amserlen lawn fel PDF.

Os ydych chi'n chwilio am ragor o weithgareddau i'w gwneud gyda'ch plant dros yr haf, mae ein ffrindiau yn y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn cynnal llawer o achlysuron i bobl ifainc 11 oed neu'n hŷn. Mae modd bwrw golwg ar weithgareddau a theithiau'r gwasanaeth yma.

Wythnos 1 | Wythnos 2 | Wythnos 3 | Wythnos 4 | Wythnos 5 | Wythnos 6

WYTHNOS 1 (24-28 Gorffennaf)

Dydd Llun (24 Gorffennaf)

 • Gwersyll Athletau
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 1:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mawrth (25 Gorffennaf)

 • Gwersyll Pêl-droed Aberdâr
  • Lleoliad: Cae 3G Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G y Maritime, Pontypridd 
  • Amser: 4:30pm - 5:30pm
  • Oedran: Rhwng 6-9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mercher (26 Gorffennaf)

 • Gwersyll Pêl-droed Clwb Bechgyn a Merched Treherbert 
  • Lleoliad: Cae 3G Baglan, Treherbert
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 7-11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Diwrnod Reidio Beic yn Cwm Cycling (Cwm Cynon)
  • Lleoliad: Stadiwm Ron Jones, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 2:00pm
  • Oedran: Croeso i bawb.
  • Gwybodaeth: Dim angen cadw lle. Galwch heibio! Er mwyn llogi, rhaid i chi ddod â dau fath o brawf o'ch hunaniaeth sy'n cynnwys eich cyfeiriad. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01685 652563.

 

Dydd Iau (27 Gorffennaf)

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 12:00pm - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Ce 3G Baglan, Treherbert
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Gwener (28 Gorffennaf)

 • Gwersyll Chwaraeon i Bobl ag Anabledd
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

WYTHNOS 2 (31 Gorffennaf - 4 Awst)

Dydd Llun (31 Gorffennaf)

 • Gwersyll Athletau
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 1:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

Dydd Mawrth (1 Awst)

 • Gwersyll Pêl-droed i Ferched Clwb Pêl-droed Menywod a Merched Aberaman
  • Lleoliad: Cae 3G Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G y Maritime, Pontypridd 
  • Amser: 4:30pm - 5:30pm
  • Oedran: Rhwng 6-9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

Dydd Mercher (2 Awst)

 • Gwersyl Pêl-rwyd Clwb Pêl-rwyd Pentre'r Eglwys
  • Lleoliad: Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref
  • Amser: 10:00am - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 8 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Diwrnod Reidio Beic yn Cwm Cycling (Cwm Cynon)
  • Lleoliad: Stadiwm Ron Jones, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 2:00pm
  • Oedran: Croeso i bawb.
  • Gwybodaeth: Dim angen cadw lle. Galwch heibio! Er mwyn llogi, rhaid i chi ddod â dau fath o brawf o'ch hunaniaeth sy'n cynnwys eich cyfeiriad. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01685 652563.

 

Dydd Iau (3 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 12:00pm - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Ce 3G Baglan, Treherbert
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Gwener (4 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon i Bobl ag Anabledd
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

WYTHNOS 3 (7 - 11 Awst)

Dydd Llun (7 Awst)

 • Gwersyll Athletau
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 1:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mawrth (8 Awst)

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G y Maritime, Pontypridd 
  • Amser: 4:30pm - 5:30pm
  • Oedran: Rhwng 6-9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mercher (9 Awst)

 • Gwersyl Pêl-rwyd Clwb Pêl-rwyd Pentre'r Eglwys
  • Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Abercynon
  • Amser: 10:00am - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 8 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Diwrnod Reidio Beic yn Cwm Cycling (Cwm Cynon)
  • Lleoliad: Stadiwm Ron Jones, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 2:00pm
  • Oedran: Croeso i bawb.
  • Gwybodaeth: Dim angen cadw lle. Galwch heibio! Er mwyn llogi, rhaid i chi ddod â dau fath o brawf o'ch hunaniaeth sy'n cynnwys eich cyfeiriad. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01685 652563.

 

Dydd Iau (10 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 12:00pm - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Ce 3G Baglan, Treherbert
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Gwener (11 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon i Bobl ag Anabledd
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

WYTHNOS 4 (14 - 18 Awst)

Dydd Llun (14 Awst)

 • Gwersyll Athletau
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 1:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

Dydd Mawrth (15 Awst)

 • Hwyl yn yr Awyr Agored gyda Sports Tots a Cycle Tots
  • Lleoliad: Parc Ystradfechan, Treorci
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 2 ac 7 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G y Maritime, Pontypridd 
  • Amser: 4:30pm - 5:30pm
  • Oedran: Rhwng 6-9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mercher (16 Awst)

 • Hwyl yn yr Awyr Agored gyda Sports Tots a Cycle Tots
  • Lleoliad: Parc Aberdâr, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 2 ac 7 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Iau (17 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 12:00pm - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Ce 3G Baglan, Treherbert
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Hwyl yn yr Awyr Agored gyda Sports Tots a Cycle Tots
  • Lleoliad: Parc Clydach, Ynys-y-bwl
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 2 ac 7 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

Dydd Gwener (18 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon i Bobl ag Anabledd
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

WYTHNOS 5 (21 - 25 Awst)

Dydd Llun (21 Awst)

 • Gwersyll Athletau
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 1:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mawrth (22 Awst)

 • Hwyl yn yr Awyr Agored gyda Sports Tots a Cycle Tots
  • Lleoliad: Parc Gwledig Barry Sidings *newid lleoliad*
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 2 ac 7 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G y Maritime, Pontypridd 
  • Amser: 4:30pm - 5:30pm
  • Oedran: Rhwng 6-9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mercher (23 Awst)

 • Hwyl yn yr Awyr Agored gyda Sports Tots a Cycle Tots
  • Lleoliad: Parc Gwernifor, Aberpennar
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 2 ac 7 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

Dydd Iau (24 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 12:00pm - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Ce 3G Baglan, Treherbert
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Hwyl yn yr Awyr Agored gyda Sports Tots a Cycle Tots
  • Lleoliad: Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 2 ac 7 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

Dydd Gwener (25 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon i Bobl ag Anabledd
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

WYTHNOS 6 (28 Awst - 1 Medi)

Dydd Llun (28 Awst)

 • Gwersyll Athletau
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 1:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Mawrth (29 Awst)

 • Hwyl yn yr Awyr Agored gyda Sports Tots a Cycle Tots
  • Lleoliad: Parc Abercynon
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 2 ac 7 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Cae 3G y Maritime, Pontypridd 
  • Amser: 4:30pm - 5:30pm
  • Oedran: Rhwng 6-9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

Dydd Iau (31 Awst)

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • Gwersyll Chwaraeon Aberdâr
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Cymuned Cwm Dâr, Aberdâr
  • Amser: 12:00pm - 2:00pm
  • Oedran: Rhwng 7 ac 11 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

 • 'Just Play Football' Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad: Ce 3G Baglan, Treherbert
  • Amser: 4:00pm - 5:00pm
  • Oedran: Rhwng 6 ac 9 oed
  • Gwybodaeth: Sori. Does dim lleoedd ar ôl ar y sesiwn yma.

 

Dydd Gwener (1 Medi)

 • Gwersyll Chwaraeon i Bobl ag Anabledd
  • Lleoliad: Cae 3G Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched y Cambrian a Chwm Clydach, CF40 2XX
  • Amser: 10:00am - 12:00pm
  • Oedran: Rhwng 5 ac 16 oed
  • Gwybodaeth: Rhaid cadw lle ymlaen llaw. CLICIWCH YMA I GADW LLE.

 

 

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas