Skip to main content
 

Camau i Famau

Mae cynllun 'Camau i Famau' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth. 

Mae yna ystod o sesiynau ymarfer corff cyn ac ar ôl geni ar gael yn holl ganolfannau hamdden Rhondda Cynon Taf, wedi'u darparu gan weithwyr ymarfer corff proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn. 

Dosbarthiadau Dan Do

Canolfan Hamdden Sobell, CF44 7RP (cliciwch yma am y daflen)

Dydd Mawrth

  • 11.15am - 12.00pm: Ioga yn y dŵr (Yn addas ar gyfer merched beichiog a mamau newydd. Mae Ioga yn y dŵr yn ffordd hawdd o ymestyn heb straenio a gormod o ymdrech, tynhau heb effeithio'ch siâp ac ymlacio trylwyr. Mae dŵr yn gysurus ac yn sbarduno'r corff i'ch helpu i baratoi ar gyfer genedigaeth, yn enwedig genedigaeth yn y dŵr. Bydd mamau newydd yn elwa ar ymaferion syml a fydd yn helpu i wella llawr y pelfis.)

Dydd Mercher 

  • 1.00pm - 1.45pm: Ffitrwydd ôl-enedigol (Sesiwn ymarfer corff mewn grŵp. Ymarferion yn seiliedig ar weithgareddau a fydd o fudd i famau mewn bywyd o ddydd i ddydd. Caiff mamau eu hannog i ddod â'u babi gyda nhw gan fod modd eu cynnwys yn y sesiwn. Ffordd wych o gamu yn ôl i ffitrwydd a threulio amser gwerth chweil gyda'ch babi.)

Canolfan Hamdden Llys Cadwyn, CF37 4TH (cliciwch yma am y daflen)

Dydd Mercher

  • 11.30am - 12.15pm: Dosbarth troelli cyn-geni ac ar ôl geni gydag Emma (Mae'r dosbarth yn addas ar gyfer menywod sy'n feichiog ar hyn o bryd neu sydd wedi cael babi yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae'n addas ar gyfer pob lefel ffitrwydd. Mae man chwarae meddal ar gael yn y dosbarth fel bod modd i chi ddod â'ch baby gyda chi.)

 

Dosbarthiadau Awyr Agored

Parc Gwledig Barry Sidings (cliciwch yma am y daflen)
Yn dechrau ar 17 Ebrill.

Dydd Llun

  • 10.00am - 12.00pm: Mamau a phamau (Cyfle i fynd am dro cymdeithasol (tua awr) ar lwybr sy'n addas ar gyfer pramiau, wedi'i ddilyn gan baned yn y caffi. Dychwelyd yn ôl i ymarfer corff gyda gweithgarwch cymedrol. Addas ar gyfer babanod a phiant bach mewn pramiau.)

___________________

Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd (cliciwch yma am y daflen)
Wedi'i seibio ar gyfer yr Hydref/Gaeaf. Bydd yn dychwelyd yng ngwanwyn 2023

Dydd Mercher 

  • 11.30am - 12.15pm: Mamau a phamau (dewch â'ch pram a'ch babi i gael ychydig o ymarfer corff ysgafn yn yr awyr iach)

___________________

Stadiwm Ron Jones, Aberdâr (cliciwch yma am y daflen)
Wedi'i seibio ar gyfer yr Hydref/Gaeaf. Bydd yn dychwelyd yng ngwanwyn 2023

Dydd Iau 

  • 1.20pm - 2.00pm: Mamau a phamau (dewch â'ch pram a'ch babi i gael ychydig o ymarfer corff ysgafn yn yr awyr iach)

 

Gwybodaeth dosbarth

Pris: £3.60 y sesiwn neu am ddim i Aelodau Hamdden am Oes

Cadwch le trwy'r ap Hamdden am Oes neu ffoniwch Ganolfan Hamdden Rhondda Fach ar 01443 570012, Ganolfan Hamdden Sobell ar 01685 870111 neu Ganolfan Hamdden y Ddraenen Wen ar 01443 842873.

Mae modd cadw lle 8 diwrnod ymlaen llaw

 

Manteision cadw'n heini yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd

Mae cynifer o fanteision i ymarfer corff yn ystod beichiogrwydd. Helpu â sgîl effeithiau fel poen yn y pelfis a'r cefn, cramp a thraed wedi'u chwyddo. Helpu i chi gysgu'n well. Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma. Am gefnogaeth, lawrlwythwch ein taflen.

Ar ôl beichiogrwydd.. Helpu â gwellhad cyflymach a rhoi'r cyfle i chi gymdeithasu â mamau newydd eraill! Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma. Am gefnogaeth, lawrlwythwch ein taflen.

Llwybrau cerdded sy'n addas i bramiau

Rydyn ni wedi ffilmio'r llwybrau cerdded canlynol sy'n addas i bramiau, er mwyn hyrwyddo llwybrau sy'n berffaith ar gyfer mamau newydd. 

Rhondda

 

Cynon

 

Taf

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas