Skip to main content
 

Camau i Famau

Mae cynllun 'Camau i Famau' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth. 

Mae yna ystod o sesiynau ymarfer corff cyn ac ar ôl geni ar gael yn holl ganolfannau hamdden Rhondda Cynon Taf, wedi'u darparu gan weithwyr ymarfer corff proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn. 

Dosbarthiadau

Canolfan Hamdden Rhondda Fach 

Dydd Mawrth

  • 10 - 11am: Dosbarth ymarfer corff ôl-enedigol gyda'ch babi - addas ar gyfer babanod hyd at 12 mis (Cymysgedd o weithgareddau sy'n gweithio ar ail-gryfhau'ch cyhyrau craidd a gwella'ch hyblygrwydd a'ch cryfder)

________________________________


Canolfan Hamdden Sobell (cliciwch yma am y daflen)

Dydd Mercher (Dosbarth Ioga)

  • 11.00am - 12.00pm: Dosbarth ôl-enedigol gyda'ch babi - addas ar gyfer babanod  hyd at 12 mis

Dydd Gwener (Dosbarth Ioga)

  • 4.00pm - 4.45pm: Dosbarth cyn-geni (Helpu i hyrwyddo beichiogrwydd, esgor a gwellhad ôl-enedigol iach)

________________________________

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen 

Dydd Mercher 

  • 11.15am - 12.15pm: Ffitrwydd ôl-enedigol gyda'ch babi (Cymysgedd o hyfforddiant cryfder,ymarferion y cyhyrau craidd, iogaac ymarferion cylch – ar eichcyflymder eich hun) - Bydd ardal chwarae meddal hefyd ar gael.

________________________________

Stadiwm Ron Jones, Aberdâr (cliciwch yma am y daflen)

Dydd Iau 

  • 1.20pm - 2.00pm: Mamau a phamau (dewch â'ch pram a'ch babi i gael ychydig o ymarfer corff ysgafn yn yr awyr iach)

________________________________

 

Pris: £3.60 y sesiwn neu am ddim i Aelodau Hamdden am Oes

Cadwch le trwy'r ap Hamdden am Oes neu ffoniwch Ganolfan Hamdden Rhondda Fach ar 01443 570012, Ganolfan Hamdden Sobell ar 01685 870111 neu Ganolfan Hamdden y Ddraenen Wen ar 01443 842873.

Manteision cadw'n heini yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd

Mae cynifer o fanteision i ymarfer corff yn ystod beichiogrwydd. Helpu â sgîl effeithiau fel poen yn y pelfis a'r cefn, cramp a thraed wedi'u chwyddo. Helpu i chi gysgu'n well. Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma. Am gefnogaeth, lawrlwythwch ein taflen.

Ar ôl beichiogrwydd.. Helpu â gwellhad cyflymach a rhoi'r cyfle i chi gymdeithasu â mamau newydd eraill! Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma. Am gefnogaeth, lawrlwythwch ein taflen.

Llwybrau cerdded sy'n addas i bramiau

Rydyn ni wedi ffilmio'r llwybrau cerdded canlynol sy'n addas i bramiau, er mwyn hyrwyddo llwybrau sy'n berffaith ar gyfer mamau newydd. 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas