Skip to main content
 

Ymarfer Corff i Famau

Mae cynllun 'Made for Mams' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth. 

Mae yna ystod o sesiynau ymarfer corff cyn ac ar ôl geni ar gael yn holl ganolfannau hamdden Rhondda Cynon Taf, wedi'u darparu gan weithwyr ymarfer corff proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn. 

Dosbarthiadau

Canolfan Hamdden Rhondda Fach

Dydd Mawrth

  • 10 - 11am: Dosbarth ymarfer corff ôl-enedigol gyda'ch babi - addas ar gyfer babanod hyd at 12 mis (Cymysgedd o weithgareddau sy'n gweithio ar ail-gryfhau'ch cyhyrau craidd a gwella'ch hyblygrwydd a'ch cryfder)

  • 12:30 - 1:30pm: Dosbarth ymarfer corff ysgafn cyn-geni (Helpu i hyrwyddo beichiogrwydd iach, yr esgor a gwellhad ôl-enedigol)

* Mae'r dosbarthiadau'n cychwyn ar 5 Hydref

Rhagor o wybodaeth

Pris: £3.50 y sesiwn neu am ddim i Aelodau Hamdden am Oes

Cadwch le trwy'r ap Hamdden am Oes neu ffoniwch Ganolfan Chwaraeon Rhondda Fach ar 01443 570012

Manteision cadw'n heini yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd

Mae cynifer o fanteision i ymarfer corff yn ystod beichiogrwydd. Helpu â sgîl effeithiau fel poen yn y pelfis a'r cefn, cramp a thraed wedi'u chwyddo. Helpu i chi gysgu'n well. Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma.

Sport RCT Staying Active While Pregnant INFO SHEET [WLSH] - web

Ar ôl beichiogrwydd.. Helpu â gwellhad cyflymach a rhoi'r cyfle i chi gymdeithasu â mamau newydd eraill! Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma.

Sport RCT Getting Active After Birth INFO SHEET [WLSH] web

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas