Skip to main content
 

Ymarfer Corff i Famau

Mae cynllun 'Made for Mams' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth. 

Mae yna ystod o sesiynau ymarfer corff cyn ac ar ôl geni ar gael yn holl ganolfannau hamdden Rhondda Cynon Taf, wedi'u darparu gan weithwyr ymarfer corff proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn. 

Dosbarthiadau

Canolfan Hamdden Rhondda

Dydd Mercher

  • Ioga ar ôl geni 10am - 11am
  • Ioga cyn-geni 6pm - 7pm

Canolfan Hamdden Abercynon

Dydd Llun

  • Dosbarth Ymarferion Cylch ar ôl geni 10am - 11am

Dydd Mercher

  • Ioga ar ôl geni 10:30am - 11:30am

Dydd Sul

  • Ioga cyn-genii 6:30pm - 7:15pm

Rhagor o wybodaeth

Cost: £3 y sesiwn (Am ddim i Aelodau Hamdden am Oes)

I archebu lle ar gyfer sesiwn, ffoniwch Ganolfan Hamdden Rhondda ar 01443 434093, neu Ganolfan Hamdden Abercynon ar 01443 740141.

Manteision cadw'n heini yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd

Mae cynifer o fanteision i ymarfer corff yn ystod beichiogrwydd. Helpu â sgîl effeithiau fel poen yn y pelfis a'r cefn, cramp a thraed wedi'u chwyddo. Helpu i chi gysgu'n well. Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma.

Sport RCT Staying Active While Pregnant INFO SHEET [WLSH] - web

Ar ôl beichiogrwydd.. Helpu â gwellhad cyflymach a rhoi'r cyfle i chi gymdeithasu â mamau newydd eraill! Mynnwch gipolwg ar y cyngor a'r cymorth yma.

Sport RCT Getting Active After Birth INFO SHEET [WLSH] web

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas