Skip to main content
 

Clwb 100 Chwaraeon RhCT

Cynllun Cymhelliant yw Clwb 100 Chwaraeon RhCT a gafodd ei greu i gydnabod a gwobrwyo'r bobl sy'n helpu i sicrhau bod chwaraeon yn mynd yn eu blaen ar draws Rhondda Cynon Taf. Mae gwirfoddolwyr yn rhoi'u hamser i hyfforddi, golchi gwisgoedd chwaraeon, eistedd ar bwyllgorau a helpu gyda phob dyletswydd arall sydd ei hangen yn ein clybiau, ysgolion a sesiynau yn y gymuned-   rydyn ni'n eich herio chi i gwblhau 100 awr ac ymuno â Chlwb 100 Chwaraeon RhCT!

Pam cymryd rhan?

Mae gwirfoddoli yn rhoi boddhad i bawb ac rydyn ni'n cynnig llwyth o gymhelliannau i'ch diolch chi am eich amser. Ar ôl cofrestru'n Wirfoddolwr ar ran Chwaraeon RhCT, bydd raid i chi ddechrau gwirfoddoli mewn sesiwn wedi'i drefnu i elwa ar y cymhelliannau canlynol:

  • Cyrsiau a sesiynau hyfforddi am ddim
  • Gwisg Chwaraeon Rhondda Cynon Taf
  • Offer
  • Gwobr Gwirfoddoli Clwb 100 Chwaraeon RhCT
  • Rhoi hwb i'ch CV gydag argymhelliad Chwaraeon RhCT
  • Llwybr i'n Carfan Hyfforddi
  • Enwebiadau Gwirfoddolwr y Mis

Ble mae modd gwirfoddoli?

Mae rhaid i'ch oriau gwirfoddoli gael eu cadarnhau gyda ni cyn i chi ddechrau; does dim ots pa brofiad sydd gyda chi, byddwn ni'n dod o hyd i sesiwn ar eich cyfer er mwyn i chi chwarae rhan. Os oes gyda chi gyfle gwirfoddoli yn barod, bydd raid i ni gadarnhau'ch rôl gyda mentor cyn i ni ddechrau cyfrif eich oriau.


Sut mae modd cofrestru?

I gofrestru'n Wirfoddolwr ar ran Chwaraeon RhCT; cliciwch YMA.


Beth Nesaf?

  1. Cytuno eich swydd wirfoddol gyda ni cyn dechrau.
  2. Dilyn eich oriau drwy ddefnyddio un o'n ffurflenni amser Clwb 100 Chwaraeon Rhondda Cynon Taf
  3.  Manteisiwch ar ein gwobrau ar ôl 25, 50, a 100 o oriau.
 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas