Skip to main content
 

Cwrdd â'r Tîm

Richard Webb
richard.g.webb@rctcbc.gov.uk
07384 910473

AYP staff photos - rich

Ysgolion Cwm Rhondda

 • Ysgol Gynradd Bodringallt
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
 • Ysgol Gynradd Parc y Darren
 • Ysgol Gymuned Glynrhedynog
 • Ysgol Gynradd y Gelli 
 • Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy
 • Ysgol Gynradd y Parc
 • Ysgol Gynradd Pen-pych
 • Ysgol Gynradd Pen-rhys
 • Ysgol Gynradd Pen-yr-englyn
 • Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith
 • Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain
 • Ysgol Babanod ac Ysgol Iau Tonpentre
 • Ysgol Gyfun Treorci
 • Ysgol Gynradd Treorci
 • Ysgol Gynradd Tylorstown
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn
 • Ysgol Llwyncelyn
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn Y Forwyn
 • Ysgol Ynyswen

 

Ysgolion Cwm Cynon

 • Ysgol Gymunedol Aberdâr 
 • Ysgol Gynradd Parc Aberdâr
 • Ysgol Gynradd Tref Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru
 • Ysgol Gynradd Abernant
 • Ysgol Gynradd Blaengwawr
 • Ysgol Gynradd Cap-coch
 • Ysgol Gynradd Caradog
 • Ysgol Gynradd Cwmaman
 • Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru
 • Ysgol Gynradd Cwm-bach
 • Ygsol Gynradd Cwmdâr
 • Ysgol Gynradd Hirwaun
 • Ysgol Gynradd Llwydcoed
 • Ysgol Arbennig Maesgwyn
 • Ysgol Gynradd Maes-y-deri
 • Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain
 • Ysgol Arbennig Park Lane
 • Ysgol Gynradd Penderyn
 • Ysgol Gynradd Gymuned Penywaun
 • Ysgol Gynradd y Rhigos
 • Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr
 • Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain
 • Ysgol Tŷ Gwyn
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr
 • Ysgol Rhydywaun
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Abercynon
 • Ysgol Gyfun Aberpennar
 • Ysgol Gynradd Caegarw
 • Ysgol Gynradd y Darren-las
 • Ysgol Gynradd Gymuned Glenbói
 • Ysgol Gynradd Meisgyn
 • Ysgol Gynradd Pengeulan
 • Ysgol Gynradd Penrhiw-ceibr
 • Ysgol Gynradd Gymuned Perthcelyn
 • Ysgol Gynradd Ynys-boeth

 

Sam Friend
sam.d.friend@rctcbc.gov.uk
07385 034170

SAM

Ysgolion Cwm Rhondda

 • Ysgol Gynradd Alaw
 • Ysgol Gynradd Cwm Clydach
 • Ysgol Gynradd y Cymer
 • Ysgol Gynradd yr Hafod
 • Ysgol Gynradd Llwynypia
 • Ysgol Gynradd Pontrhondda
 • Ysgol Gymuned y Porth
 • Ysgol Gynradd Trealaw
 • Ysgol Gynradd Trewilliam
 • Ysgol Gynradd Ynys-hir
 • Ysgol Hen Felin
 • Ysgol Nant-gwyn
 • Canolfan Addysg Tai 

 

Ysgolion Taf-Elá

 • Ysgol Gyfun Bryncelynnog 
 • Ysgol Gynradd Brynnau 
 • Ysgol Gyfun y Cardinal Newman
 • Ysgol Gynradd y Cefn 
 • Ysgol Gynradd Cilfynydd 
 • Ysgol Gynradd Coedpenmaen 
 • Ysgol Gynradd Coed-y-lan 
 • Ysgol Gynradd Craig-yr-Hesg 
 • Ysgol Gynradd Cwmlai 
 • Ysgol Gynradd Dolau
 • Ysgol Gynradd Ffynnon Taf 
 • Ysgol Gynradd Gwauncelyn 
 • Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn 
 • Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen
 • Ysgol Gynradd Y Ddraenen Wen 
 • Ysgol Gynradd Gymuned Hendreforgan 
 • Ysgol Gynradd Heol y Celyn
 • Ysgol Gynradd Llanharan 
 • Ysgol Gynradd Llanhari 
 • Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref 
 • Ysgol Gynradd Llantristant 
 • Ysgol Gynradd Llwyn-crwrn
 • Ysgol Gynradd Maes-y-bryn 
 • Ysgol Gynradd Maes-y-coed 
 • Ysgol Gynradd Parc Lewis 
 • Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi 
 • Ysgol Gynradd Pont-y-clun 
 • Ysgol Uwchradd Pontypridd 
 • Ysgol Gynradd Mihangel Sant
 • Ysgol Gymunedol Tonyrefail
 • Ysgol Gynradd Tonysguboriau 
 • Ysgol Babanod Trallwng
 • Ysgol Gynradd Tref-y-Rhyg 
 • Ysgol Gynradd Trehopcyn 
 • Ysgol Gynradd Trerobart 
 • Ysgol Gyfun Y Pant 
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau
 • Ysgol Evan James
 • Ysgol Garth Owlg
 • Ysgol Llanhari
 • Ysgol Gynradd Llantristant
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
 • Ysgol Tŷ Coch

Pe hoffech chi gysylltu ag adran Chwaraeon RhCT, mae modd i chi anfon e-bost at ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas