Skip to main content
 

Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru

Mae Cronfa Cymru Actif yn cynnig grantiau sydd rhwng £300 a £50,000 i brosiectau yng Nghymru sy’n bwriadu gwneud o leiaf un o’r canlynol:

 • Lleihau anghydraddoldeb
 • Creu cynaliadwyedd tymor hir
 • Cyflwyno ffyrdd newydd neu wahanol o weithredu

 

Er enghraifft, gellid defnyddio’r cyllid i wneud y canlynol: 

 • Gwella sgiliau gwirfoddolwyr lle mae gan glybiau fylchau mewn sgiliau neu brofiad
 • Prynu offer sy'n galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon
 • Datblygu ffyrdd newydd neu wahanol o gyflwyno gweithgarwch corfforol
 • Defnyddio technoleg i ymgysylltu â mwy o bobl
 • Cyrraedd pobl sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.Pwy sy'n gymwys?

Rydych chi’n gymwys os ydych chi’n glwb neu’n sefydliad cymunedol yng Nghymru gyda phrosiect neu weithgaredd fel a ganlyn:  

 • Heb ddechrau eto
 • I gael ei gynnal yng Nghymru ac i fod yn bennaf ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru
 • Nid er budd disgyblion ysgol lle mae’r prosiect yn cael ei gynnal yn unig

 

Sut mae cyllid yn cael ei ddyfarnu?

Y dyfarniad lleiaf yw £300 a'r dyfarniad mwyaf yw £50,000*.

Dyfernir y cyllid ar raddfa symudol:

 • Grant o 100% hyd at £10,000
 • Grant o 90% ar gyfer dyfarniadau rhwng £10,001 a £25,000
 • Grant o 80% ar gyfer dyfarniadau rhwng £25,001 a £50,000

 

* Bydd angen i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau o fwy na £10k neu 20% am fwy na £25k.

 

Cael cymorth gyda'ch cais

Anfonwch e-bost atom ni: ChwaraeonRhCT@rhondda-cynon-taf.gov.uk  

 

I wneud cais neu am fanylion pellach

Ewch i www.chwaraeon.cymru/grantiau-a-chyllid/cronfacymruactif/

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas