Skip to main content
 

Chwaraeon RhCT

Mae Chwaraeon RhCT eisiau cynifer o bobl â phosibl i feicio.

Mae'r garfan, sydd wedi ymrwymo i ddatblygu chwaraeon yn y gymuned yn Rhondda Cynon Taf, wedi lansio tri chyfle penodol ar gyfer beicio.

  • Mae sesiynau 'Beicio Hamddenol' yn cael eu cynnal rhwng 10.30am a 12.30pm bob dydd Mawrth (o 3 Awst). Dyma sesiynau cymdeithasol a chyfeillgar ar gyfer pobl dros 50 oed sydd am roi cynnig ar feicio. Dewch â'ch beic a'ch helmed eich hun (neu llogwch, fel sydd wedi'i nodi uchod). Cadwch le ar-lein www.letsride.co.uk
  • Mae sesiynau 'Beicio a Chlonc' yn dechrau ar 5 Awst ac yn cynnig sesiynau beicio i fenywod yn unig rhwng 6pm ac 8pm bob dydd Iau. Dyma gyflwyniad ysgafn i'r llwybrau beicio a chyfle i gael paned a chlonc ar ôl beicio. 16 oed a hŷn. Dewch â'ch beic a'ch helmed eich hun (neu llogwch, fel sydd wedi'i nodi uchod). Cadwch le ar-lein www.letsride.co.uk
  • Mae sesiynau 'Beicio i Rai Bach' ar gyfer plant rhwng dwy a phedair oed. Mae'r sesiynau'n cael eu cynnal bob dydd Sadwrn o 7 Awst rhwng 9.30am a 11.30am. Dyma sesiwn bwrpasol ar y trac pwmp i blant sy'n hyderus ar feiciau balans. Nid sesiwn hyfforddi yw hwn. Rhaid i rieni/gwarcheidwaid aros gyda'r plentyn ar gyfer sesiwn a rhaid gwisgo helmed a phadiau. Dewch â’ch beic a’ch offer eich hun. Does dim angen cadw lle.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r tair sesiwn Chwaraeon RhCT, e-bostiwch chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 07471 140713