Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Hanes a threftadaeth

 
O ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, efallai bod rhai cyfleusterau ar gau, neu efallai eu bod nhw ddim y gweithredu yn ôl yr arfer oherwydd rhesymau diogelwch. Cofiwch wirio ymlaen llaw.
Mae ein hanes cyfoethog ar gael i'w archwilio yn ein hamgueddfeydd - maen nhw'n llawn ffeithiau diddorol a darnau o wybodaeth annisgwyl. 
Dilynwch ein Llwybr Placiau Glas a galw heibio i gartrefi a mannau cyfarfod rhai o bobl enwocaf Rhondda Cynon Taf, ein henebion a lleoliadau'r digwyddiadau hanesyddol.
Ydy'ch gwreiddiau yng Nghymoedd De Cymru? Ydy'ch coeden deulu â'i gwreiddiau yn Rhondda Cynon Taf - ardal lle mae gwreiddiau wedi'u hen sefydlu? 
Rhedwr cyflymaf y byd ar y pryd a thrysor wedi'i gladdu a'i warchod gan filwyr cwsg ers canrifoedd - ymchwiliwch i chwedlau Rhondda Cynon Taf.