Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Mythau, chwedlau, arwyr a hanesion

 
Llantrisant
Mountain_Ash_Guto
Rocking-Stones-Pontypridd
Houses

Noethlymuniaeth ac amlosgi

Cododd Dr William Price gywilydd ar bobl Llantrisant drwy fynd ar deithiau cerdded hir yn hollol noeth.

Tai strimyn

Mae'r math o dai sy'n gysylltiedig â Chwm Rhondda yn herio disgyrchiant a rheolau persbectif.

Marchogion sy'n cysgu a thrysor cudd

Craig y Ddinas, sef y graig fawr ym mhen gogledd-orllewinol Rhondda Cynon Taf, yw lle mae trysor cudd wedi'i gladdu, ac mae'n cael ei warchod gan farchogion sy'n cysgu yn siambr y trysor ers canrifoedd lawer.

Rhedwr cyflymaf Cymru

Ym mynwent Llanwynno, ar ben y mynydd, mae bedd y rhedwr chwedlonol, Guto Nyth Brân.

Bedd y Brenin

Ar gopa gwyntog Mynydd Maendy (i'r de o dref Tonyrefail) mae siambr gladdu sydd, yn ôl pob sôn, yn fedd y pennaeth a ddaeth i gael ei alw'n y Brenin Arthur.

Morwyn y Llyn

Llyn y Forwyn, yn nhref Glynrhedynog, yw cartref y ddewines, Nelferch, a briododd ddyn meidrol.

Y Maen Chwyf

Clogfaen rhewlifol o Oes yr Iâ yw'r Maen Chwyf ('The Rocking Stones').

Menyw Lwyd Ffynnon Taf

Myths and Legends, Taffs Well, Grey Lady

RHP-Advert-LampsRoyal-Mint-ExperienceDare-Valley-Country-Park