Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Amgueddfa Cwm Cynon

 
Depot Rd, Gadlys, Aberdare, CF44 8DL
Telephone-Icon 01685 886729

Dewch yn llu i Amgueddfa Cwm Cynon i ddysgu am hanes anhygoel y bobl a fu'n byw a gweithio yma. Rydyn ni hefyd yn arddangos celf 3D sydd wedi'i osod ar wal yn ein ddau fan arddangos dros dro. Mae'r gelf yma wedi cael ei chreu gan artistiaid lleol. Mae'r siop yn gwerthu eitemau i'r cartref, celf ac anrhegion unigryw am bris fforddiadwy. Dyma'r lle perffaith i brynu anrheg neu i sbwylio'ch hun. Mae caffi Marty's, sydd ar y safle, yn darparu coffi, cacennau cartref a phrydau blasus. 

Rydyn ni'n cynnal achlysuron sy'n cynnwys gweithgareddau i blant, trafodaethau, cwisiau a rhagor. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook am ragor o wybodaeth. 

Mynediad am ddim. Parcio am ddim ar y Safle. Oriel a Siop Anrhegion. Toiledau. Mynediad i bobl anabl.

Yn agored: Dydd Mercher - Dydd Sadwrn: 10am- 4pm.