Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Pêl-droed

 

Mae gan Barc Coffa Ynysangharad hanes hir o gefnogi chwaraeon yn y dref. 

Ar hyn o bryd, mae'r parc yn gartref i;

Caiff y cyfleusterau eu cynnal a'u cadw'n dda, a chaiff y cae chwarae ei drin yn ofalus er mwyn sicrhau ansawdd uchel a bodloni gofynion y cynghreiriau.

Beth am alw heibio i gefnogi un o'r timau?