Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Teithiau Cerdded Cymedrol

 

Gweld teithiau cerdded cymedrol yn Rhondda Cynon Taf

Llantrisant and Graig Commons Walk

Wedi'i leoli yn Llantrisant, un o drefi hynaf De Cymru, mae'r llwybr yn archwilio bioamrywiaeth Comins hanesyddol Llantrisant a'r Graig.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Penrhiwllech

Mae Llwybr Penrhiwllech yn mynd â chi ar lwybr siâp pedol o Gwm Dâr a rhaid dringo i'r ucheldir o amgylch Tarren y Bwllfa.

Taith Gerdded Cwm Hafod

Gyda golygfeydd syfrdanol o Gwm Rhondda, mae'r daith yma yn cynnig cipolwg diddorol i chi ar y cwm glo enwog yma.

Tracey Purnell's Mountain Walks

Tracy Purnell, Hyrwyddwr #GetOutside yr Arolwg Ordnans a'i dau gi (Asher yr Husky a Marley y Malamute), sy wedi llunio'r daith gerdded gylchol hardd yma ym Mhen-pych.