Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Mynydd Pen-pych gan Tracy Purnell

 
 

Tracy Purnell, Hyrwyddwr #GetOutside yr Arolwg Ordnans a'i dau gi (Asher yr Husky a Marley y Malamute), sy wedi llunio'r daith gerdded gylchol hardd yma ym Mhen-pych.

Mae atyniadau ysblennydd ar hyd y llwybr yn cynnwys dwy raeadr ddramatig (Nant Carnfoesan a Nant Melyn), golygfeydd o Gwm Rhondda Fawr, cylch cytiau cerrig o Oes yr Haearn a mynydd Pen-pych.

Mae'r llwybr 9.1km o hyd yn cychwyn ac yn gorffen ym Maes Parcio Coetir Pen-pych (cyfeirnod grid SS 924 991).  Am ragor o wybodaeth am y daith gerdded, gan gynnwys map yr Arolwg Ordnans, edrychwch ar gofnod Tracy's blog.

Please note this is a walk of moderate intensity, the terrain in some places can be steep and uneven, and paths will include tracks, pavement and steps.  There may be gates and stiles which will be unsuitable for wheelchairs, buggies and prams.

Key

Start - Maes Parcio Coedwig Pen-pych (Cyfeirnod Grid y Man Cychwyn - SS 924 991)
Gradd -
Cymedrol
Pellter - 5.7 milltir/9.1 km
Gradd - Cymedrol
Terrain  - varied - mainly flat
Hyd - 2 awr 40 munud

Blog: Mynydd Pen-pych gan Tracy Purnell

Llwybrau cysylltiedig