0

Intro Text

Rydym yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am y gwaith sy'n mynd rhagddo yn Rhondda, Cynon a Taf. Wythnos yn dechrau – dydd Sadwrn 16 - 01 - 2021.

Am ymholiadau yn ymwneud â gwaith ffordd anfonwch e-bost

GwasanaethauiGwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

We provide weekly updates on the roads works going on in Rhondda, Cynon and Taff. Week Commencing – Saturday 16 - 01 - 2021

For further inforamtion relating to roadworks please e-mail

CustomerServices@rctcbc.gov.uk
Lleoliad / LocationSefydliad / OrganisationDyddiau’n bresennol yr wythnos hon / Days present this weekManylion y rheolaeth traffig / Details of traffic control

RHONDDA

PEN Y DRE, TREBANOG

RCT-DINAS

5

GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

APPLETREE CLOSE, DINAS

RCT-DINAS

5

GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

FFALDAU TERRACE, FERNDALE

RCT - STRUCTURES

5

GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

CYNON

GLAMORGAN STREET, PERTHCELYN

 RCT-STRUCTURES

5

  GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

A4059, NEW ROAD, MOUNTAIN ASH

CONEMASTERS

9/3/21 - 12/3/21 MULTI PHASE TRAFFIC LIGHTS
HEOL-Y-GELLI, GODREAMAN

 RCT - A'CYNON

5

 GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

ABERCYNON ROAD, ABERCYNON WWU 14/9/20 - 31/3/21 2 WAY LIGHTS - GOLEUADU TRAFFIC DWY FFORDD

TAF

MEADOW STREET GILFACH GOCH

RCT - DINAS

5

GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

TYLAGARW LANE, LLANHARRY

RCT- DINAS

5

GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

WESTFIELD ROAD, GLYNCOCH RCT - ABERCYNON 5 GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL
GWAUN ROAD, RHYDYFELIN

RCT - ABERCYNON

5

GIVE AND TAKE - SYSTEM BOB YN AIL

ROAD CONNECTING CEFN LANE AND YNYSYBWL ROAD, GLYNCOCH

RCT - STRUCTURES

7

TEMPORARY ONE WAY SYSTEM/NO THROUGH ROAD

Help us improve - don't include personal or financial information, e.g. your National Insurance number or credit card details.