Mae nifer o bobl yn dod o hyd i'r hyn maen nhw ei angen ar y wefan yma. Angen rhagor o gymorth? Llenwch ein Ffurflen Ymholiadau Cyffredinol. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.