Skip to main content

Pwyllgorau Craffu

Caiff pob gweithgaredd craffu Cyngor Rhondda Cynon Taf ei reoli gan y Pwyllgor, a hynny drwy gynllun gwaith unigol. Caiff gwaith penodol ei wneud drwy'r Pwyllgor a thrwy baneli anffurfiol wedi'u sefydlu, neu drwy weithgorau.

Dyma'r Pwyllgorau Craffu;