Ysgolion ac Addysg

Find-a-school
Chwiliwch am ysgol drwy ddefnyddio ein cyfleusterau chwilio ar-lein
Terms-dates
Am ddyddiadau ysgol eich plentyn, gan gynnwys diwrnodau HMS ac unrhyw gyfnodau pan mae'r ysgol ar gau. 
Apply
Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â cheisiadau am le mewn ysgol.
Free-school-meals
Gwybodaeth ynglŷn â thalu am ginio ysgol a thripiau ar-lein
School-catering

Gwybodaeth a bwydlenni ar gyfer disgyblion Ysgolion Cynradd ac Uwchradd. 

A-a
Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob disgybl yn cael mynediad cyfartal i addysg o ansawdd uchel er mwyn cyrraedd ei lawn botensial.
Apply
Gweld llwybrau bysiau ysgol, gwybodaeth am docyn bws ysgol a mwy.