Skip to main content

AP Hamdden am Oes ar gyfer y ffôn symudol

Drwy lawrlwytho ap Hamdden am Oes Cyngor Rhondda Cynon Taf, bydd modd cadw'r cyfleuster yn eich poced a chadw lle mewn dosbarth ffitrwydd neu weithgaredd yn gyflym ac yn hawdd.

Manteision ap Hamdden am Oes:

  • E-fynediad byw at amserlenni eich dosbarthiadau a sesiynau nofio
  • Cadw lle, newid archeb neu'i ganslo, wrth fynd o le i le!
  • Bwrw golwg ar amseroedd agor a chyfleusterau canolfannau
  • Y newyddion, achlysuron a'r cynigion diweddaraf ar unwaith
  • Rhannu gwybodaeth am ddosbarthiadau, newyddion, gwybodaeth am ganolfannau a chynigion gyda'ch teulu a'ch ffrindiau

Mae'r ap ar gael ym mhob un o Ganolfannau Hamdden Rhondda Cynon Taf

Mae'r ap AM DDIM i'w lawrlwytho i'ch dyfais Apple neu Andriod.