Skip to main content

Hafan

Mae canolfannau yn cynnig sesiynau chwaraeon dan do a sesiynau nofio/y gampfa cyfyngedig ynghyd â dosbarthiadau dan do/awyr agored. Mae Canolfannau Llantrisant a Rhondda yn parhau i fod yn ganolfannau brechu torfol, a byddan nhw'n cynnig sesiynau hamdden lle bo modd. Mae amserlenni'n newid ar fyr rybudd wrth i ragor o wasanaethau ddod ar gael. Does dim angen i chi fod yn aelod i ddarllen yr wybodaeth sydd arno fe. Mae modd i aelodau ei ddefnyddio i drefnu sesiynau hyd at saith diwrnod ymlaen llaw. Gall y rhai nad ydyn nhw'n aelodau ffonio eu canolfan leol.

Mae modd i chi lawrlwytho'r Ap Hamdden am Oes am ddim

    
student-discounts2021
Download-Leisure-APP-cy
Leisure-Card-Promo-600x500
Mae pob aelodaeth wedi ei rhewi ar hyn o bryd. Bydd y manylion prisio yn dilyn y bwriad i ail-agor Hamdden am Oes o 10 Awst yn cael eu rhyddhau yn fuan
Summer-student-2021
Mae Hamdden am Oes wedi lansio cynnig crasboeth dros yr haf i fyfyrwyr dan 18 a'r rheini mewn addysg uwch llawn amser.
Leisure-Book-Online
Gweld sut i archebu a thalu am ein dosbarthiadau awyr agored
Sam--Sobell
Gweld y newidiadau a'r amserlenni ar gyfer ein canolfannau hamdden