Skip to main content

Ymunwch ac arbed

Mae canolfannau yn cynnig sesiynau chwaraeon dan do a sesiynau nofio/y gampfa cyfyngedig ynghyd â dosbarthiadau dan do/awyr agored. Mae Canolfannau Llantrisant a Rhondda yn parhau i fod yn ganolfannau brechu torfol, a byddan nhw'n cynnig sesiynau hamdden lle bo modd. Mae amserlenni'n newid ar fyr rybudd wrth i ragor o wasanaethau ddod ar gael. Does dim angen i chi fod yn aelod i ddarllen yr wybodaeth sydd arno fe. Mae modd i aelodau ei ddefnyddio i drefnu sesiynau hyd at saith diwrnod ymlaen llaw. Gall y rhai nad ydyn nhw'n aelodau ffonio eu canolfan leol.

Mae modd i chi lawrlwytho'r Ap Hamdden am Oes am ddim

Ar gael i bawb. Does dim tâl ymaelodi. Ewch i unrhyw ganolfan hamdden mor aml ag y dymunwch.

Croeso i aelodaeth Hamdden am Oes, sy'n cynnig mynediad cynhwysol i'r gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau, a chwaraeon dan do ym  MHOB canolfan hamdden y Cyngor. Does dim un awdurdod lleol arall yn y rhanbarth yn cynnig mynediad mor gynhwysfawr at hamdden am un taliad misol.

Aelodaeth Safonol

Gweld rhagor

Aelodaeth Iau/Consesiynol

Gweld rhagor

Aelodaeth Gorfforaethol

Gweld rhagor

YUn pris dalwch chi - mae'r gostyngiadau yn dibynnu ar sut y byddwch chi'n dewis talu.

Oes ymholiad gyda chi? Ewch i Ymholiadau Aelodaeth dudalen.

Telerau ac Amodau  / Cwestiynau Cyffredin.

YN AELOD YN BAROD AC EISIAU CADW LLE MEWN DOSBARTH AR-LEIN?