Skip to main content

Ymunwch ac arbed

Ar gael i bawb. Does dim tâl ymaelodi. Ewch i unrhyw ganolfan hamdden mor aml ag y dymunwch.

Croeso i aelodaeth Hamdden am Oes, sy'n cynnig mynediad cynhwysol i'r gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau, a chwaraeon dan do ym  MHOB canolfan hamdden y Cyngor. Does dim un awdurdod lleol arall yn y rhanbarth yn cynnig mynediad mor gynhwysfawr at hamdden am un taliad misol.

Aelodaeth Safonol

Gweld rhagor

Aelodaeth Iau/Consesiynol

Gweld rhagor

Aelodaeth Gorfforaethol

Gweld rhagor

YUn pris dalwch chi - mae'r gostyngiadau yn dibynnu ar sut y byddwch chi'n dewis talu.

Oes ymholiad gyda chi? Ewch i Ymholiadau Aelodaeth dudalen.

Telerau ac Amodau  / Cwestiynau Cyffredin.

YN AELOD YN BAROD AC EISIAU CADW LLE MEWN DOSBARTH AR-LEIN?