Skip to main content

Partïon Plant

Partïon Plant
Gadewch i ni wneud y gwaith caled a chyflwyno Dathliad pen-blwydd llawn hwyl na fydd yn torri'r banc!

*Nodwch, dydyn ni ddim yn cynnig Pecynnau Parti Penblwydd ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau’r Coronafeirws*

Dewch â'r teulu, eich cyfeillion, a'r bwyd. Byddwn ni'n darparu'r cyfleusterau - ac, wrth gwrs, yr hwyl!

Cewch ddewis o ystod o ddewisiadau ym mhob un o'n naw Canolfan Hamdden er mwyn dod o hyd i'r pecyn pen-blwydd perffaith i chi.

Mae ein pecyn pen-blwydd yn cynnwys:

  • Parti Castell Gwynt/Chwarae Meddal (safon uwch)
    Dewis o deganau gwynt ac offer chwarae meddal (1 awr 15 munud o chwarae a 45 munud yn ystafell y parti/bwyta)
  • Parti Castell Gwynt (safonol)
    Un castell gwynt (1 awr 15 munud o chwarae a 45 munud yn ystafell y parti/bwyta)
  • Parti Pêl-droed neu Bêl-rwyd
    Mae modd defnyddio cwrs 5 bob ochr gyda goliau/rhwydi a pheli (parti 1 awr lle bydd byrddau a chadeiriau ar gael ar gyfer bwyd. Mae modd cadw'r cwrt am gyfnod hwy yn ôl tâl fesul awr o £26.00)

Children's party timestable
 PARTI CASTELL GWYNT/CHWARAE MEDDAL (SAFON UWCH) – 2 AWR

PARTI CASTELL GWYNT (SAFONOL) – 2 AWRPARTI PÊL-DROED NEU BÊL-RWYD (1 AWR) LLOGI'R NEUADD YN UNIG
Canolfan Chwaraeon Abercynon

-

£87.50 £26.00
Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

£128.20

- £26.00
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref - £87.50 £26.00
Canolfan Hamdden Llantrisant £128.20 - £26.00
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach £128.20 £87.50 £26.00
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda £128.20 - £26.00
Canolfan Hamdden Sobell - £87.50 £26.00
Canolfan Hamdden Tonyrefail £128.20 - £26.00

Partïon Pwll

Pwll Bronwydd

Pwll bach – defnydd o'r pwll bach gydag offer arnofio – £78.90
Pwll mawr - Defnydd o'r prif bwll, heb y cyhoedd, gyda llong gwynt - plant 8+ oed - £116.55
Y ddau bwll - Defnydd o'r ddau bwll, heb y cyhoedd, gyda llong a theganau gwynt -  £172.25

Canolfan Hamdden Llantrisant
Pwll bach - Defnydd o'r pwll bach, heb y cyhoedd, gyda fflotiau - £116.55
Prif bwll - Defnydd o'r prif bwll, heb y cyhoedd, gyda theganau gwynt - £116.55

Canolfan Hamdden Sobell
Pwll bach - Defnydd o'r pwll bach, heb y cyhoedd, gyda fflotiau - £58.25

Prif bwll Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda
Prif bwll - Defnydd o ran o'r pwll, heb y cyhoedd, gyda fflotiau - £58.25

Nodwch: : bydd angen dilyn y gymhareb oedolion:plant ar gyfer ein partïon pwll. Bydd pob parti yn cynnwys defnydd o fyrddau parti wrth ochr y pwll neu ystafell ar wahân.

Mae prisiau yn amrywio gan ddibynnu ar y pecyn parti rydych chi'n ei ddewis. Prisiau sefydlog ydyn nhw ac felly fyddwch chi ddim yn talu mwy na'r pris rydyn ni'n ei roi i chi. Fyddwn ni ddim yn codi taliadau ychwanegol heb rybudd.