Skip to main content

Gŵyl Aberdâr 2023

 

Roedd yr ymwelwyr iau wrth eu boddau gyda'r sioe deinosoriaid a sgiliau syrcas, ac roedd y trên tir yn cludo ymwelwyr o amgylch yr achlysur. Ac i orffen y diwrnod, roedd modd gwylio Matilda the Musical gan Roald Dahl yn y sinema awyr agored. Mae detholiad o luniau o'r diwrnod ar gael ar www.gwylaberdar.co.uk ac ar gyfrif Be'sy mlaen RhCT (whatsonrct) ar Facebook.
Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden:
Mae Gŵyl Aberdâr wedi dod yn un o uchafbwyntiau calendr achlysuron Parc Aberdâr. Fel aelod o Gyfeillion Parc Aberdâr, mae'n wych gweld y parc hyfryd yma'n llawn pobl yn mwynhau'r hyn sydd ganddo i'w gynnig. Mae'r parc hefyd yn cynnal parkrun bob bore Sadwrn am 9am, a llawer o achlysuron eraill drwy gydol y flwyddyn. Wrth gwrs, mae'r llyn cychod a phad sblasio Aquadare ar agor drwy gydol yr haf hefyd. 
Os gwnaethoch chi fwynhau Gŵyl Aberdâr ac rydych chi eisiau darganfod rhagor am achlysuron yn Rhondda Cynon Taf, dilynwch Be'sy mlaen RhCT (whatsonrct) ar y cyfryngau cymdeithasol neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/achlysuron am yr wybodaeth ddiweddaraf am achlysuron, gan gynnwys y Sioe Ceir Clasur, Cegaid o Fwyd Cymru, Nadolig yn Rhondda Cynon Taf a llawer yn rhagor.
Noddir Gŵyl Aberdâr 2023 gan Nathaniel Cars, sydd wedi bod yn gwerthu ceir i drigolion Rhondda Cynon Taf a thu hwnt ers mwy na 35 mlynedd. Mae gan y cwmni dibynadwy yma safleoedd yng Nghaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.