Skip to main content

Aberdare Festival

Gŵyl Aberdâr

Mae Gŵyl Aberdâr 2024 bellach wedi dod i ben! Dilynwch @Be'symlaenrhct am fanylion digwyddiad 2025

yn dychwelyd ddydd Sadwrn 25 Mai!

Mae Gŵyl Aberdâr yn dychwelyd ddydd Sadwrn 25 Mai! 
Dewch i Ŵyl Aberdâr dros Ŵyl Banc y Gwanwyn ac ymuno â ni am lawer o adloniant ym Mharc godidog Aberdâr!
Bydd yno rywbeth i'r teulu cyfan, gan gynnwys llawer o adloniant am ddim!
Bydd yr achlysur poblogaidd yma'n cael ei gynnal rhwng 11am a 5pm. Bydd mynediad AM DDIM a bydd yr adloniant eleni yn cynnwys:
Sinema awyr agored am ddim – dewch â blanced picnic a mwynhau'r ffilm newydd, Wonka! 
Llwyfan Cerddoriaeth Fyw 
Fferm Anwesu Anifeiliaid am ddim – Mae'r atyniad bob amser yn boblogaidd iawn gyda phlant bach!
Stondinau bwyd, crefft a gwybodaeth 
Trên Bach – Ewch i'r babell Beth sy' 'mlaen i brynu band llawes am £1 er mwyn teithio ar y trên drwy'r dydd o amgylch y parc!
Mynd ar Gefn Asyn – Gweithgaredd poblogaidd arall ar gyfer plant bach. Bydd reidiau'n costio £1 a bydd modd prynu tocynnau o'r babell Beth sy' 'mlaen.
Bar a gardd gwrw – Bragdy Grey Trees, o'r ardal leol, fydd yn rhedeg y bar a bydd modd mwynhau diodydd yn yr ardd gwrw.
Ffair hwyl – Bydd reidiau a stondinau ar gyfer plant bach yn ogystal â reidiau mwy ar gyfer y rheiny sy'n mwynhau'r cyffro.
Yn ogystal â’r holl adloniant gwych yma, am y tro cyntaf erioed, bydd Gŵyl Aberdâr hefyd yn cynnal Picnic y Tedis. Bydd yr achlysur poblogaidd ar gyfer plant dan 5 oed yn cael ei gynnal ger ardal y safle seindorf. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i rieni a gwarcheidwaid plant cyn oed ysgol.

Aberdare Festival Prizes 1

Visit-RCT-Lido-Banner-Welsh

Noddwyr digwyddiadau

RCT-Footer-Logo

NATHANIEL MG LOGO 2019