Skip to main content

Aberdar Festival

Er mwyn ymateb i bandemig parhaus Covid-19, mae POB achlysur wedi’i ganslo nes y dywedwn ni’n wahanol. Bwriad hyn yw sicrhau bod modd dilyn canllawiau y Gwasanaeth Iechyd a’r Llywodraeth, gan ddiogelu ein cymunedau. Gobeithio bydd modd i ni eich gweld chi cyn bo hir
Gŵyl Aberdâr

Gŵyl Aberdâr 2019 yn croesawu'r torfeydd mwyaf
erioed!  Diolch i bawb a ddaeth a chael
hwyl!

Gŵyl Aberdâr

Teithiodd cyfanswm o 7,800 o bobl o ardaloedd amrywiol i Barc Aberdâr ddydd Sadwrn 25 Mai 2019 i fwynhau adloniant byw ac atyniadau, cantorion teyrnged, bwydydd a diodydd lleol a ffair bleser. Ymhlith yr atyniadau mwyaf poblogaidd oedd Little Al, deinosor mecanyddol enfawr a'i ffrindiau cynhanesyddol, sioe fyw 'Bake Off' ar gyfer pen-blwydd Sooty, sw anifeiliaid anwes, Parkour a'r trên tir traddodiadol a aeth â phobl o gwmpas y parc.

yr awyr yn llawn sŵn cantorion teyrnged Bruno Mars, Gary Barlow a Pink ac arogl bwydydd lleol, gan gynnwys candi-fflos, toesenni, nwdls a chŵn poeth a byrgyrs traddodiadol. Roedd ciw mawr trwy gydol y dydd ar gyfer noddwyr yr achlysur, Siop Pysgod a Sglodion Penaluna's, wrth i ymwelwyr fwynhau bwydydd y cwmni buddugol sy'n rhoi Hirwaun ar y map. 

Donkies

Visit-RCT-Lido-Banner-Welsh

Noddwyr digwyddiadau

fish
RCT-Footer-Logo