Skip to main content

Aberdar Festival

Gŵyl Aberdâr

Mae Gŵyl Aberdâr yn
dychwelyd ddydd Sadwrn 25 Mai 2019

11am - 5pm

    

Gŵyl Aberdâr

Mae llwyth o bethau'n digwydd yng Ngŵyl Aberdâr 2019!  Os ydych chi'n hoff iawn o gerddoriaeth, yn dwlu ar gyffro neu'n chwilio am ddiwrnod gwych i'r teulu, mae'n werth galw heibio.  Mae'r llwyfan cerddoriaeth fyw yn dychwelyd lle mae nifer y perfformwyr yn uwch nag erioed.  Bydd gan ein ffair bleser reidiau i bob oedran a bydd digon o adloniant i blant yn y parc.  Ar ben hynny, bydd y llyn cychod gyda chychod elyrch a dreigiau ar agor a bydd dewis gwych o stondinau bwyd. Cofiwch roi 25 Mai yn eich dyddiadur a'n dilyn ni ar Facebook am y newyddion diweddaraf! 

P47505---Aberdare-Festival-2018---GDPR-Approved-Images-6

Visit-RCT-Lido-Banner-Welsh

Noddwyr digwyddiadau

fish
RCT-Footer-Logo