Skip to main content

Gŵyl Archaeoleg

 
 
Lleoliad
Rhondda Heritage Park
Date(s)
Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023
Cyswllt
heritageservice@rctcbc.gov.uk
Disgrifiad
Archaeology English

Dydd Iau 27 Gorffennaf
Sesiwn 1 - 10:30am tan 12:30pm
Sesiwn 2 - 1:30pm tan 3:30pm

Mae Gwyliau'r Haf bron yma... beth am fynd â'ch archeolegwyr bychain i ddarganfod Byd Celtiaid Oes yr Haearn yma yn Nhaith Pyllau Glo Cymru.

Mae'r gweithgareddau sydd ar gael yn cynnwys gwneud wal gwiail a phridd fychan a dylunio offeryn archeolegol ar gyfer y dyfodol. Bydd Llwybr Celtaidd i'w ddilyn drwy'r lleoliad hefyd.

Bydd dwy sesiwn yn cael eu cynnal ar y diwrnod, 10.30am tan 12.30pm a 1.30pm tan 3.30pm.  Dim ond 60 o leoedd sydd ar gael, felly rydyn ni'n eich cynghori i gadw lle ymlaen llaw.  Mae modd prynu tocynnau yma.  Mae tocynnau am ddim i oedolion a phris pob tocyn plentyn ye £3.

Beth am wneud diwrnod ohoni drwy archebu Taith Dywys Danddaearol yr Aur Du hefyd?

www.parctreftadaethcwmrhondda.com