Skip to main content

Amgueddfa Glofeydd Cymru - Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Pontypridd

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS:

Mae Taith Pyllau Glo Cymru, gan gynnwys teithiau tanddaearol a'r ganolfan ymwelwyr bellach ar gau.

 

Mae Ŵy-a-sbri y Pasg wedi'i ganslo. Byddwn ni'n cysylltu â'r sawl sy wedi prynu tocynnau er mwyn inni roi ad-daliad iddyn nhw.

Mae Caffi Bracchi ar gau. Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd e'n ailagor.         


NEWYDDION DIWEDDARAF


Latest Rhondda Heritage Park News

Cwrdd â'r Glöwr Ifanc yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Disgrifiad
The brand-new Collier Boy has arrived at the Welsh Mining Experience at Rhondda Heritage Park in 2020.

Read more >

Stori ryngwladol yn eich milltir sgwâr

 

  visit-rct-banner-Welsh

RCT-web-logo Trip Advisor

RHP welsh hosipitality

RHP-Welsh-Hospitality-Awards

Quality-Assured-Shrt

Sandford-Awarrd-Tourism